Lutka ima dušo – mednarodni vrtčevski projekt

Vrtec Dobrna, ki je del JVIZ OŠ Dobrna koordinira v Erasmus+ KA2 partnerstvo z naslovom »Lutka ima dušo«, krajše DHS (Doll has a soul). Koordinatorica projekta Ksenija Ulaga.

Cilj projekta je povezati lutko in matematiko ter ob dejavnostih krepiti matematične kompetence otrok starih od treh let do vstopa v šolo že v predšolskem obdobju. V projekt DHS je vključenih 32 strokovnih delavcev predšolskih institucij iz Turčije, Slovenije in Grčije. Tesno sodelujejo tudi s starši, občani lokalne skupnosti, društvi, strokovno javnostjo, študenti in dijaki pedagoških smeri izobraževanja ter osnovnošolskimi učitelji.

Države partnerice so v prvem letu partnerstva vsaka v svoji državi pripravile zgodbo, legendo ali pravljico, ki izhaja iz njihovega okolja. Otroci so izdelali slikovno pismo izbrane zgodbe ter načrt za izdelavo lutke in ju poslali otrokom iz drugih sodelujočih držav. Vzgojiteljice so priložile predlog matematičnih dejavnosti, ki je bil skladen z njihovim nacionalnim kurikulom. Pisma so krožila med projektnimi partnerji, otroci so jih spremljali od oddaje do prejema in z nestrpnostjo pričakovali zgodbo in matematične naloge. V vrtcih so se na prihajajoče pismo vsebinsko pripravili. Vse aktivnosti so dobro vključili v kurikul. Otroci so poglobili znanje in izkušnje o državi iz katere so prejeli pismo, o običajih in kulturi. Spoznali so se z jezikom, saj so jim v živo omogočali srečanja z otroki s pomočjo IKT opreme. Z vsakim naslednjim srečanjem v živo so otroci bolje in lažje rušili komunikacijske ovire. S poglobljenim delom na matematičnem in na splošno naravoslovnem področju so okrepili tudi te kompetence.

Z opolnomočenjem zaposlenega strokovnega osebja v smislu mreženja, izmenjavo dobrih praks in izobraževanja so dvignili nivo kakovosti v predšolski vzgoji ter vzpostavili zanimanje zanjo med starši in otroki, ki v institucionalno vzgojo še niso vključeni. Kompetence, znanje in izkušnje strokovnega osebja, ki je zaposleno v vseh partnerskih institucijah, so se okrepile predvsem na področjih sprejemanja in spoznavanja drugih kultur, jezika, navad, običajev in hkrati vpogleda v lastno dediščino, navade in običaje, večjega poznavanja lastnega predšolskega kurikula, vpogleda v tuje kurikule in organizacijo predšolske vzgoje nasploh, dviga znanja angleščine kot sporazumevalnega jezika, dviga samozavesti in strokovne avtonomije, ustvarjalnosti in inovativnosti, izpopolnjevanja v pripravi in pisanju strokovnih člankov, IKT, pripravi in izvedbi mednarodnih srečanj, izobraževanj, konferenc, vpogleda v naravoslovno področje v kurikulu in interdisciplinarnega obravnavanja le-tega, samozavestnejšega sodelovanja s starši in dviga strokovnosti, močnega dviga ugleda institucije kot tudi posameznih strokovnih delavcev v širši okolici. Vrtec Dobrna je prejel tudi Župansko priznanje za izjemno strokovno in inovativno delo v projektu DHS ter promocijo predšolske vzgoje in turizma na Dobrni.Do konca projekta bodo še več inovativnih rešitev in povezav umetnosti in matematike združili v spletnem priročniku, ki bo vseboval zbirko nalog za razvijanje matematike v vsakdanjem življenju, povezave in predloge dejavnosti za razvijanje matematičnih kompetenc ob animaciji lutke, načrte za didaktična sredstva, izdelana iz odpadnih materialov in enostavne računalniške igrice z naravoslovno vsebino. Posledično sodelujoči pričakujejo dvig zastopanosti matematičnih aktivnosti tako kvalitativno kot kvantitativno v izvedbenih kurikulih vseh sodelujočih ustanov. Priročnik bo dosegljiv na spletni strani projekta in bo predstavljal trajen in pomemben model za vpeljavo novih didaktičnih pristopov v prakso, njegova uporaba pa bo dvigovala zanimanje za matematiko pri otrocih.

 

 

 

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja