OŠ Vižmarje brod v mednarodnem projektu STEM For All Seasons

STEM For All Seasons je triletno Erasmus+ strateško partnerstvo, ki ga na OŠ Vižmarje Brod izvajajo od leta 2017 z namenom povečati zanimanje za STEM predmete med učenci ter spodbuditi poučevanje teh predmetov na integriran način. V projekt je na šoli vključenih okrog 300 učencev, starih od 6 -12 let, v projektnem timu, ki ga koordinira Sonja Šega pa sodeluje 8 učiteljev. Šola v projektu sodeluje še s partnerskimi šolami Irske, Portugalske, Grčije in Nemčije.

Učenci so se v okviru projekta naučili delati z vremensko postajo, ki so jo uporabljali kot izhodišče za meritve in poskuse. Pri pouku tehnike so izdelovali vremenske inštrumente / pripomočke (npr. vetrne vreče, zmaje, vetrnice, vetromere, padala, knjige o podnebjih, vremenske namizne igre), ki so jih zbirali v vremenski škatli. S pomočjo projekta so tako uspeli uvesti bolj zanimiv pouk za učence ter vzpodbuditi njihovo zanimanje za naravoslovne predmete ter tekmovanja. Pri pouku so uvedli moderne učne pripomočke in orodja STEM predmetov (npr. Scratch, PP animations, Raspberry Pi, Arduino board, robotiko, spletne aplikacije npr Kahoot…). Učenci sodelujejo tudi na mednarodnem tekmovanju v robotiki „First Lego League”, razpisali pa so tudi tečaj robotike. Učenci so se s pomočjo projekta naučili bolje sprejemati druge kulture in drugačnost, povečali pa se je tudi njihovo znanje naravoslovja kot tudi IKT kompetenc.

Učitelji so (predvsem na dveh izobraževalnih aktivnostih v Grčiji in na Irskem) pridobili veliko novih znanj na področju modernih tehnologij in spoznali inovativne pristope pri poučevanju. Izdelali so učne priprave za integriran pouk poučevanja STEM predmetov, si jih izmenjali s partnerskimi šolami, temu pa je sledila izvedba pouka po teh pripravah. Vsa znanja so delili tudi z ostalimi učitelji na šoli. Krepili so timsko sodelovanje, medpredmetno povezovanje in jezikovne kompetence. Na slovenske učitelje je pustil največji pečat obisk računalniškega podjetja DELL na Irskem, kjer so na dan obiska za njih pripravili velik dogodek, jim razkazali celotno podjetje in jim s tem omogočili vpogled v delovanje multinacionalke. Najbolj zanimiva za slovenske učitelje pa je bila predstavitev, kako njihova partnerska šola sodeluje s tako velikim podjetjem na področju robotike.

Na šoli se trudijo vpeljati projektne aktivnosti v redni pouk, ker želijo vpeljati trajnostne spremembe in izboljšave, povečano učinkovitost pouka, več medpredmetnega sodelovanja med učitelji, nove metode poučevanja – integrirano poučevanje STEM predmetov, smotrno in načrtno rabo IKT pri pouku. Eden od učinkov projekta na šolo je zagotovo tudi povečano mednarodno sodelovanje na naši šoli, vzpostavili so tudi stik s šolami JV Evrope, ter prijavili tri nove Erasmus+  projekte, ki bodo nadgradili naše znanje STEM področja.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja