Erasmus+ – Happy people Will Change the World

Na Osnovni šoli Kolezija se zavedajo, da je zadovoljstvo učencev in učiteljev ključnega pomena za bolj ustvarjalno, aktivno, empatično in nenazadnje bolj zdravo delovanje, zato se v Erasmus+ strateškem partnerstvu Happy people Will Change the World  ukvarjajo z vprašanjem ali lahko tudi v šoli s svojim delom najdejo poti do notranje moči in prispevajo k izgradnji za življenje bolj kompetentnega človeka.

Njihovo delo v projektu temelji na čuječnosti, ki vključuje med seboj več prepletenih in povezanih področij in izhodišč. Načrtno in redno izvajajo vaje za zavedanje telesa in telesnih potreb, razvijajo zaznavanje občutij in uporabo čutil, aktivno delajo in se izobražujejo na področju čustvovanja in čustvene inteligence, učijo se zaznavati trenutek in ga živeti ter spoznavajo tehnike za povečevanje koncentracije ter za sproščanje in umirjanje.

V projektu, ki poteka v obdobju 2017 – 2019, sodeluje 6 šol iz 6 držav, poleg slovenske še šole iz Italije, Španije, Portugalske, Poljske in Latvije, na OŠ Kolezija pa ga koordinira Nelly Tiran. Šole so si med seboj precej različne, obiskujejo jih otroci od 4. leta do 18. leta starosti. V projekt je vključenih  okoli 1000 otrok in okoli 50 učiteljev, delo in ideje pa se bolj ali manj dotikajo vseh učencev in zaposlenih, seveda pa tudi njihovih staršev, ki se tudi sami zavedajo, da so vsa znanja na področju osebnostne rasti še kako pomembna. Na Koleziji so v projekt vključeni učenci 1. in 2. razreda ter nekateri oddelki 3. in 5. razredov. Prakso čuječnosti skušajo vnesti tudi v delo predmetne stopnje. Za ta način dela se je odločilo 10 učiteljev, zanimanje pa se še povečuje.

Na šoli že žanjejo prve rezultate, saj spoznavajo, da so otroci izjemno dovzetni za vse, kar so jim novega pokazali in vpeljali. Še posebno delo na čustvenem področju jim po enoletnem izvajanju nudi temelj, na katerem lahko gradijo in rešujejo težave komuniciranja, doživljanja raznih frustracij, ki so vsakodnevni del šolskega življenja. Ker so se tudi učitelji udeležili več tedenskega treninga čuječnosti, so se tudi med njimi stkale nove vezi, nove metode pa odpirajo pogled preko zakoreninjenega šolstva in jim kljub togosti sistema ponujajo rešitve, ki so jim blizu, vsakemu učitelju svojo, saj so si med seboj različni. Na šoli menijo, da zadovoljen učitelj v razredu dela čudeže, vendar se tega na splošno premalo zavedamo.

2 thoughts on “Erasmus+ – Happy people Will Change the World

 1. Adina Deučman
  6. 12. 2019 at 19:55

  Zelo lepo in pohvalno, da so se določene šole odločile za takšen projekt. Sama menim, da je razvijanje takšnih vrst kompetenc nujno potrebno, da lahko posameznik zraste in postane človek v pravem pomenu besede. Zaradi vplivov okolja, današnjega ritma življenja, tehnologije in tudi šolskega sistema, se na čustveno inteligenco velikokrat pozablja, oziroma ni v ospredju pa bi morala biti. V skandinavskih državah so se zaradi tega že pred časom odločili, da so tehnike sproščanja (joga, meditacija) postale del obveznega šolskega kurikuluma. Morda ne bi bilo slabo, da bi tudi naši strokovnjaki začeli razmišljati v tej smeri.

 2. Anja Segulin
  7. 12. 2019 at 11:12

  Uvajanje tovrstnih projektov v šolski prostor pomembno vpliva na vse akterje, ki so prisotni v tem procesu, torej na učence, učitelje in ostale strokovne delavce v vzgojno-izobraževalnem sistemu ter nenazadnje tudi na učenčevo družino.

  Šola mora poskrbeti za celostni razvoj svojih učencev. To pomeni, da šola ni le prostor, kjer se odvija zgolj intelektualni razvoj posameznika temveč tudi čustveni in socialni razvoj. Z uvajanje čuječnosti v šolski sistem učenci razvijajo svoje socialne kompetence, ki so bistvene za življenje na vseh področjih. Taki projekti, kot je zgoraj omenjeni, pripomorejo tudi k vzpostavljanju pristnejšega in kakovostnejšega odnosa med samimi učenci ter med učenci in učitelji. Razvijanje čuječnosti ima zagotovo pozitivne učinke na naše počutje, zdravje, na medsebojne odnose ter na večje sočutje in empatijo do drugih.

  Z veseljem bi se tudi sama udeležila delavnic, kjer bi bili predstavljeni primeri dobre prakse na tem področju ter razne tehnike in strategije, s katerimi razvijamo čuječnost pri učencih.

  POHVALNO za tako iniciativo!

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja