Education+, mednarodni projekt Osnovne šole Šenčur

V projektu Education+, ki so ga na Osnovni šoli Šenčur skupaj s še tremi šolami iz Bolgarije, Estonije in Italije izvajali v okviru programa Erasmus+ so si zastavili obsežen cilj – izboljšati znanje, spretnosti in kompetence z različnih  področij. Projektne aktivnosti so izvajali v okviru interesne dejavnosti učencev osmega in devetega razreda. Šestnajst najbolj zavzetih učencev se je udeležilo dveh mednarodnih taborov, številne aktivnosti pa so bile namenjene deležnikom vse šole. Projektni tim na šoli je sestavljala skupina desetih učiteljev/zaposlenih, v izvajanjih aktivnosti namenjenih vsem učencem pa vsi učitelji. Projekt na slovenski šoli je koordinirala Vilma Nečimer.

V projektu so z  učenci izvedli več podjetniških procesov od ideje, izvedbe do finančne realizacije. Učili so se načrtovati proces, raziskovali so možnosti za izvedbo in zagotovili, da je bil finančni vložek sprejemljiv glede na rezultat. Sprejeli so  odgovornost za rabo  virov in  riziko uspeha/ neuspeha. Več aktivnosti je bilo usmerjenih v ponovno rabo. Zlasti so ponosni na izdelavo paletnega pohištva v šolski avli; na šolsko dnevno sobo. Učenci so tudi aktivno sodelovali na obrtnem sejmu v Komendi, kjer so prodajali lastne izdelke, izkupiček pa je bil namenjen šolskemu skladu.

Podjetniško izobraževanje so na šoli povezali tudi s soodgovornostjo posameznika za dobrobit depriviligiranih. Za tabor “Partners for partners, all for humanity”, ki je potekal oktobra 2017 v Bolgariji so zbirali donacije in izdelali izdelke za dobrodelni bazar. Vsa sredstva so podarili Centru za usposabljanje in rehabilitacijo mladih v mestu Pravec, Bolgarija (sedež partnerske šole in tabora).

Bralne pismenosti niso razvijali same po sebi, pač pa v povezavi z razvijanjem socialnih, državljanskih in IKT spretnosti, ter jo nadgradili z eTwinning projektom. Štirinajstletniki so v maternem jeziku prebrali knjigo, kjer je glavna junakinja Lena slepa, nato pa virtualno potovali  po Evropi, zlasti po državah članicah našega projekta.  V angleškem jeziku so izdelali različna elektronska gradiva, ki so preko eTwinninga dostopna vsem članom partnerstva in širši javnosti.   V njih so predstavili  sebe, svojo šolo, aktivnosti, mesto in državo, svoje virtualno potovanje.   Evropo so si ogledali za slepo Leno, da bi lahko kljub slepoti občutila vse lepote  pokrajine in utrip življenja. Ta literarna predloga je bila tudi podlaga za nastanek  filma I feel the world around me.

Izvedli so tudi tabor Europe my homeland v Bohinju, ki je ciljal na razvijanje državljanskih spretnosti ter evropske identitete in njenih vrednot. Izvedli so celo vrsto ciljno naravnanih delavnic. Z anketo pred začetkom in po koncu so tudi izmerili napredek učencev v znanju in razumevanju. Le-ta se je povečal za 23%. Tabor se je izkazal za učinkovito in za mlade privlačno pedagoško strategijo. Po odzivih učencev je bil tabor ena najlepših izkušenj v času njihovega šolanja. Publikacija, z vsem na taboru uporabljenim pedagoškim gradivom, je dostopna na spletni strani projekta: http://erasmus-os-sencur.splet.arnes.si/

V sodelovanju z Muzejem novejše zgodovine Slovenije so v šoli postavili razstavo: Ana Frank, zgodba za sedanjost. Učenci so se usposobili za vodiče. Razstavo si je vodeno ogledalo preko tisoč obiskovalcev, med njimi tudi dve gostujoči šoli.

Veliko aktivnosti je bilo sinhrono  organiziranih za vse učence vseh šol, npr. dan Evrope 2017, in sicer kot medpredmetni dan različnih delavnic, prilagojenih starosti učencev. V del projektnih aktivnosti so bili vključeni tudi starejši občani. Delno so bili vključeni v izvajanje delavnic, na drugi strani pa so učenci in učitelji zanje organizirali poučevanje računalništva ter športne aktivnosti in pripravili kulturni progam za stanovalce domov upokojencev.

Poleg pridobljenih novih znanj je projekt Education+ bistveno nadgradil socialne kompetence in razvil zavedanje o etičnih vrednotah vseh sodelujočih, predvsem pa tistih, ki so osebno sodelovali na mednarodnih srečanjih. Vsaka osebna izkušnja se jim zdi veliko bolj učinkovita kot klasično poučevanje. Napredek je bil zelo opazen tudi pri vsakdanjih šolskih aktivnostih. Na šoli opažajo, da so učenci postali bolj zreli, odgovorni  in sodelovalni. Tudi za učitelje z dolgoletnimi izkušnjami je sodelovanje v projektu prispevalo k osebni rasti in samozavesti, kar pa je pomembno tudi za njihovo delo z učenci.

Po besedah koordinatorice se jim na šoli zdi pomembno, da so vsaj posredno v projekt vključeni vsi deležniki šole, da so projektne aktivnosti vpete v letni delovni načrt šole in da v njih sodeluje tudi ravnatelj ali jih vsaj podpira. Uspešen projekt in zadovoljstvo s projektnimi rezultati so tudi vzpodbuda manj izkušenim učiteljem za prevzemanje koordinatorstva v novih mednarodnih projektih, tisti z več izkušnjam pa postanejo njihovi mentorji. Projektne aktivnosti so brez dvoma odlična promocija šole, tudi izven lokalnih okvirov. To ni pomembno samo po sebi, pač pa je zagotovilo učencem in njihovim staršem, da jim je na Osnovni šoli Šenčur ponujena tudi mednarodna izkušnja. Ko učenci ali učitelji izkusijo mednarodne projekte, za večino to postane način dela in življenja, torej vseživljenjsko  učenje in poučevanje.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja