Projekti eTwinning pri poučevanju tujih jezikov

Irena Rimc Voglar, OŠ Velika Dolina in OŠ Cerklje ob Krki, ambasadorka eTwinning

Že na začetku učiteljske poti sem se zavedala, da učenje tujega jezika, v mojem primeru angleščine in nemščine, ne more potekati samo med štirimi stenami učilnice, da učenci poleg pogovora in dela z mano potrebujejo več: stike z vrstniki iz drugih držav, avtentično komunikacijo v tujem jeziku in spoznavanje različnih kultur. To me je vodilo v raziskovanje inovativnih možnosti, ki bi popestrile moje učne ure, in našla sem portal eTwinning. Od tedaj je moje poučevanje drugačno, obogateno. eTwinning je učencem in meni odprl okno v svet, v drugačne kulture, vplival na samo poučevanje, ki je postalo sodobnejše in kakovostnejše, učencem pa je omogočil, da se učijo na igriv način, ne da bi se pri tem učenja zares zavedali. Poleg tega sem pri delu na projektu uspela z učenci vzpostaviti nov odnos, saj sedaj ne nastopamo v strogih vlogah učiteljica-učenci, temveč smo postali ekipa, ki dela za isti cilj.

Projekte vključujem v letni delovni načrt, delo na projektu pa izvajam med rednim poukom, na primer namesto uvodne motivacije ali pri urah ponavljanja. Nekaj dela pa učenci opravijo tudi doma, zlasti tiste naloge, ki so povezane s sodelovanjem v mednarodnih skupinah.

V spletni učilnici TwinSpace, ki jo prejme vsak prijavljeni projekt, učenci ustvarjajo, sodelujejo v mednarodnih skupinah, se učijo sodelovalnega, timskega dela, se virtualno družijo in širijo svoja obzorja. Spletna učilnica je odličen prostor za medsebojno sodelovanje tudi v času, ko je delo na daljavo postalo nova realnost poučevanja. Prav zaradi portala eTwinning učenci naše šole niso imeli težav pri prehodu na delo na daljavo, saj so poznali tako spletne učilnice in delo v njih kot srečanja in sodelovanje na video konferencah ter veliko spletnih orodij za sodelovalno delo na daljavo.

Projektne naloge, ki jih skupaj s projektnimi partnerji izvajamo v spletni učilnici, si razdelimo že ob načrtovanju projekta, običajno ob koncu poletja. Skupaj izdelamo akcijski načrt in določimo, kdo bo odgovoren za posamezno aktivnost. Natančno določimo naloge, odgovorne člane in roke za dokončanje nalog za vsak mesec. Učence naključno razdelimo v mednarodne skupine in jih spodbudimo, da z vrstniki iz skupine najprej navežejo stik, se spoznajo, saj bodo skupaj soustvarjali projekt celotno šolsko leto. Pogosto imamo tudi začetno video konferenco z namenom, da se spoznamo. Pri enem od projektov učenci niso vedeli, od kod prihajajo partnerji, in so s pomočjo vprašanj in sledenja po atlasu na video konferenci ugibali, iz katere države prihajajo vrstniki.  Za vsako mednarodno skupino ustvarimo forum, ki predstavlja njihov prostor za medsebojno komunikacijo, delo na projektnih nalogah, usklajevanje. Prav ta del je največje bogastvo za urjenje komunikacije v tujem jeziku, pa tudi za razvijanje ostalih ključnih kompetenc. Učenci so sami odgovorni za dokončanje določenih nalog, rezultate pa objavljajo v skupnem dokumentu. Učitelji le spremljamo njihovo delo in delujemo v vlogi motivatorja in mentorja.

Pomembno je, da med projektnim sodelovalnim delom na daljavo učenci razvijajo široko paleto ključnih kompetenc in veščin, izpostaviti pa velja predvsem naslednje:

1. Pismenost v tujem jeziku – učenci razvijajo sposobnost izražanja v ustni in pisni obliki z uporabo digitalnega gradiva v tujem jeziku, razvijajo sposobnost sporazumevanja in povezovanja s partnerji v tujem jeziku.

2. Razvijanje digitalne kompetence – učenci se z uporabo različnih spletnih orodij urijo v odgovorni uporabi digitalnih tehnologij ter v interakciji z njimi pri učenju.

3. Osebnostno kompetenco – učenci se učijo sodelovati z drugimi ter organizirati svoje delo in delo v skupini. Učijo se spoštovanja in sprejemanja raznolikosti in drugačnosti.

Življenje v 21. stoletju zahteva od učiteljev in mentorjev drugačen pristop pri poučevanju, kreda in tabla žal nista več dovolj. Mlade generacije moramo pripraviti na življenje, ki jih čaka, na to, da bodo znali delati v skupini, sodelovati z drugimi, uporabljati sodobno tehnologijo, sprejemati odgovornost za svoje učenje in znanje. Vse našteto lahko udejanjimo z vključevanjem projektnega dela eTwinning v redne šolske aktivnosti.

“Za delo s projekti eTwinning niso potrebni finančni vložki niti zahtevne prijave, ki marsikomu vzamejo pogum, da bi sodeloval na mednarodnem nivoju. Potrebujemo le željo, idejo, malo ustvarjalne žilice in zanesljive partnerje. Te najdemo na platformi, ki jo Evropsko šolsko omrežje nudi učiteljem in učencem za projektno delo in medsebojno komunikacijo. Partnerje lahko najdemo tudi na kontaktnih seminarjih ali izobraževanjih v tujini, ki jih organizira CMEPIUS“.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja