Projekt OBJEM na OŠ Ljubečna

Projekt OBJEM je 5-letni projekt, ki ga vodi Zavod Republike Slovenije za šolstvo. Vanj smo vstopili v šolskem letu 2017/2018. Glavna naloga projekta je »vzpostavitev oz. nadgradnja ustvarjalnega in inovativnega učnega okolja za dvig splošnih kompetenc in celovitega in učinkovitega podpornega okolja za oblikovanje, preizkušanje in implementacijo pedagoških strategij, metod in oblik dela, ob strokovni podpori javnih visokošolskih zavodov.« (ZRSŠ, b. d.)

Učiteljice in učitelji na naši šoli vidimo v projektu priložnost, da pri svojem delu razvijamo, preizkušamo in delimo ideje in metode, za katere menimo, da bi lahko pripomogli k razvoju bralne pismenosti. Na drugi strani pa nam projekt nudi možnost seznanitve z novimi metodami in strategijami ter izmenjavo mnenj, znanj in primerov dobrih praks z drugimi sodelujočimi v projektu.

Pri svojem vsakdanjem delu težimo k čim večji vključenosti učencev v vse faze pouka in ob vpeljavi elementov formativnega spremljanja učenca vedno bolj postavljamo v središče učnega procesa, znotraj katerega je poudarek na vključevanju gradnikov bralne pismenosti. Kot prioritetne gradnike smo si na šoli izbrali 5. gradnik (besedišče), saj je pri učencih vedno bolj opazen upad besednega zaklada, 7. gradnik (razumevanje besedil) in 8. gradnik (odziv na besedilo in tvorjenje besedil). Ob tem pa seveda razvijamo tudi vse druge gradnike, saj so med sabo neločljivo povezani.

Učenci so projekt sprejeli z veseljem, saj jim drugačne oblike dela predstavljajo izziv, zaradi česar so bolj motivirani za (samo)učenje. S svojimi idejami nas velikokrat presenetijo in lahko rečemo, da se tudi mi pogosto kaj novega naučimo. Vse to poskušamo ohranjati tudi v času pouka na daljavo s premišljeno in k ciljem usmerjeno uporabo aplikacij in e-orodij, kot so Padlet, Kahoot!, Live Worksheets, Mentimeter in interaktivne vsebine H5P. Vse našteto je uporabno tako za preverjanje predznanja kot celostno formativno spremljanje.

K razvoju bralne pismenosti zagotovo spada tudi zvišanje motivacije za branje pri učencih, zato so naše aktivnosti usmerjene tudi v spodbujanje branja, razvoj pozitivnega odnosa do knjige in knjižnice ter posledično v spodbujanje želje po novem znanju. Tako smo se tudi letos pridružili aktivnostim v okviru Nacionalnega meseca skupnega branja 2020.

Aktivnosti smo začeli z oddajo šolskega radia, s katero smo obeležili mednarodni dan pismenosti. V njej smo učence pozvali, naj čim več berejo, saj si s tem bogatijo besedni zaklad, širijo obzorja in znanje. Ker v času glavnega odmora zaradi priporočil za preprečevanje širjenja okužbe s koronavirusom učenci niso smeli zapuščati učilnic, so si čas krajšali z branjem. Pod sloganom Knjiga je začaran grad so v nižjih razredih predstavljali svojim sošolcem svoje najljubše knjige. Ob lepem vremenu smo večkrat zamenjali učilnico za šolsko igrišče in se prepustili poslušanju napetih zgodb v senci dreves. V nadaljevanju smo nameravali k skupnemu branju povabiti tudi babice in dedke, kar je eden izmed ciljev letošnjega NMSB in poteka pod sloganom Berimo skupaj ─ za znanje in za zabavo. Zaradi zaprtja šol bomo to aktivnost poskusili prenesti v videokonferenčno okolje in s tem popestriti predpraznično obdobje.  

 Vir: Projekt OBJEM. (b. d.). Pridobljeno s https://www.zrss.si/objava/projekt-objem

2 thoughts on “Projekt OBJEM na OŠ Ljubečna

 1. Milena
  11. 12. 2020 at 9:20

  Razvijanje bralne kulture je eden pomembnih dejavnikov v vzgoji in izobraževanju in v tem primeru je to zelo lepo in uspešno prikazano.

 2. Jure Aljaž
  13. 12. 2020 at 21:20

  Občudovanja vreden projekt!
  Branje v poplavi novih zahtevanih znanj in metod poučevanja kar nekako izginja iz mesta, ki ga je držalo včasih. Predvsem spodbujanje motivacije za branje, ki trpi v dobi močnejših dražljajev iz okolice.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja