Skrb za dobro počutje na svetovnem spletu tudi v eTwinningu

Na šoli so že vrsto let namenjali posebno skrb varnosti na internetu v sklopu posebej dodeljenih ur. Vir: Druga OŠ Slovenj Gradec

Katja Jenko, koordinatorica eTwinning projektov na Drugi osnovni šoli Slovenj Gradec

Varnost na spletu je ena izmed prioritet projektnega sodelovanja na daljavo eTwinning. Primeri dobre prakse, ki so nagrajeni z nacionalno nagrado zlati kabel in nacionalnim znakom kakovosti eTwinning, izkazujejo poleg zelo bogatega nabora izvedenih aktivnosti in udejanja zastavljenih ciljev, tudi posebno pozornost in poudarek ozaveščenosti o preudarni in pravilni uporabi interneta vseh udeležencev mednarodnih projektov.

Projekt eTwinning »Our New Technology Classroom«, v izvedbi Druge osnovne šole Slovenj Gradec, je primer dobre prakse sodelovalnega dela na daljavo mednarodno mešanih ekip učencev iz Turčije, Poljske, Španije in Slovenije.

Njegov namen je bil seznaniti učence s prednostmi uporabe novih tehnologij pri učenju tujih jezikov in raziskovanju njihovih interesnih področij, pri čemer je bila posebna pozornost namenjena tudi e-varnosti.

Tehnologija je v projektu uporabljena v prvi vrsti kot motivator in pripomoček za aktivno in samostojno projektno delo učencev. Učinki projekta so vidni na več nivojih. Pri učencih je opazno boljše znanje angleščine, večja strpnost in odprtost do drugih kultur in religij, poznavanje novih IKT orodij za uporabo pri učenju in poučevanju, krepitev medkulturnega dialoga, krepitev ustvarjalnosti itn.

Kaj pa so ob tem pridobili učitelji?

Učitelji so bili deležni stalnega strokovnega spopolnjevanja v smislu rabe tujega jezika, seznanili so se z novimi spletnimi orodij v učnem procesu, poglobili vedenje o varnosti na spletu ter si izmenjali dragocena znanja o poučevanju in učenju na daljavo. Izmenjali so ideje, dobro prakso pri uporabi novih tehnologij, s poudarkom na učenju učencev z novo tehnologijo, in pri tem iskali učinkovite rešitve za poučevanje na daljavo.

Na šoli so že vrsto let namenjali posebno skrb varnosti na internetu v sklopu posebej dodeljenih ur, ki jih izvaja računalnikar pri razrednih urah v drugi in tretji triadi. Prav tako potekajo stalna strokovna izpopolnjevanja in izobraževanja tako za učitelje kot starše v okviru roditeljskih sestankov.

Izvedeni projekt eTwinning pa je v času drugega vala zaprtja šol prispeval in privedel do obravnave in vključevanja še ene pomembne teme na šoli, ki je bila pred tem morda nekoliko v ozadju in zapostavljena – ozaveščanje o skrbi za dobro počutje ob uporabi interneta.

Tema sovpada tudi z letošnjim projektom Erasmus+ KA229 »Ambassadors for HEALTH«, ki se trenutno izvaja na šoli. Pomembno je, da ob večjem preživljanju pouka pred ekrani, redno uvajamo  v učne ure t.i. »gibalno miselne odmore« (brain breaks). Tovrstne aktivnosti, ki pripomorejo k dobremu počutju in sproščanju, so tako začeli na Drugi osnovni šoli Slovenj Gradec dosledno uvajati v delo na daljavo v šolskem letu 2020/21.

Vir inovativnih pristopov in idej v povezavi z IKT in zdravjem pa je prispevala tudi izkušnja individualne mobilnosti posameznikov znotraj akcije Erasmus+ KA101. V okviru projekta »A learning community and active forms of learning« je sedem učiteljev šole obiskalo izobraževalni center Frida v Vänersborgu na Švedskem v začetku šolskega leta 2019/2020.

Tam so spoznavali švedski šolski sistem, kjer je velik poudarek na IKT pismenosti v povezavi z zdravim načinom življenja, in bili deležni usposabljanj »A healthy, inspiring environment for learning – based on values and relationship building measures« ter »Design your teaching with digital tools – efficient ICT in everyday practice«. Izkušnja individualne mobilnosti je omogočila učiteljem uvid in spoznanje, da imamo v Slovenji dober šolski sistem, primerljiv s švedskim, učitelji so poleg tega prinesli na šolo in v Slovenijo nekaj novih, svežih pristopov k poučevanju. Več informacij o izobraževanjih je dostopnih na portalu School Education Gateway.

Skrb za dobro počutje se prične z dejanji, zato vas vabimo, da preizkusite z vašimi učenci pozitivne učinke gibalno miselnega odmora »Risanje osmice«.   

»Spletna učilnica TwinSpace in platforma eTwinning sta bili tekom zaprtja šol prepoznani kot odličen prostor za učenje in šolo od doma, saj zagotavljata za vse sodelujoče varen prostor za projektno sodelovanje.«

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja