Avtentično učno okolje Erasmus+ in eTwinning krepi podjetnost dijakov na Prešernovi

Maja Abramič, CMEPIUS in Eva Zule, Ekonomska šola Ljubljana

Portal eTwinning, ki omogoča projektno sodelovanje in mreženje evropskih šol na daljavo, ponuja neprecenljivo priložnost vključevanja dijakov splošnih in poklicnih srednji šol v avtentična učna okolja. Na ta način dijaki, v realnih življenjskih okoliščinah, pridobivajo dragocene izkušnje s področja marketinga, podjetništva, prodaje, poslovne komunikacije na inovativen, projektno zasnovan način dela, kar jih spodbuja h kreativnim in inovativnim rešitvam v svetu podjetništva.

Na Ekonomski šoli Ljubljana, ki je ambasadorka projekta Erasmus+, v sklopu mednarodnih aktivnosti, vse od začetka programa, kakovostno izvajajo individualno mobilnost posameznikov v okviru aktivnosti Erasmus+ KA102 ter strateška partnerstva Erasmus+ KA2. Vse Erasmus+ aktivnosti pa dodatno, uspešno oplemenitijo s podporo in sodelovanjem na portalu eTwinning.

Kako sta Erasmus+ in eTwinning obogatila učno izkušnjo dijakov Ekonomske šole Ljubljana?

Dijaki so se v sklopu projekta Erasmus+ KA2 »Mehke veščine v prodaji – Soft Skills in Retail«, v katerem je sodelovalo 5 šol iz Španije, Francije, Italije, Nemčije in Slovenije med leti 2018-2020, aktivno angažirali v pripravi poslovnih načrtov podjetij, vse z namenom razvoja poslovnih komunikacijskih veščin. Spodbujeni so bili k razmisleku o zelenem gospodarstvu in ustanavljanju okolju prijaznih podjetji. Ob tem so sodelujoči krepili podjetniške kompetence, digitalne kompetence, sporazumevanje v tujem jeziku, socialne in medkulturne kompetence, samostojnost in samoiniciativnost in sposobnost dela v timu. 

Glavna področja, ki jih obravnava projekt so osredotočena na kulturno dediščino s področja maloprodaje, razvijanje mehkih veščin v maloprodaji in oblikovanje izobraževalne igre. Dijaki so se aktivno udeleževali projektnih srečanj in sodelovali v vseh vsebinskih delih priprave igrice. Na mednarodnih delavnicah so se učili fotografiranja, snemanja video vsebin in obdelave fotografij, se pogovarjali s prodajalci o njihovem delu, izbirali logotip za projekt, se učili podjetniških veščin in kompetenc ob uporabi modela Kanvas, spoznavali trgovino prihodnosti in spoznavali različne mehke veščine ter njihovo vlogo v prodaji.

Na zadnjem srečanju so dijaki z mentorji izdelali in testirali didaktično računalniško igro “Soft Skills in Retail”, ki je odličen didaktični pripomoček za učitelje in orodje za dijake, s pomočjo katere se lahko učijo mehkih veščin v prodaji. Ta omogoča, da z vrednotenjem uporabnikovih odgovorov na realne prodajne in druge situacije v trgovini prikaže rezultat v obliki 360° mrežnega grafa. Iz prikaza je mogoče na enostaven način razbrati vrednosti osmih, v prodaji pomembnih, mehkih veščin: odzivnost, avtonomija, timsko delo, aktivno poslušanje, obvladovanje čustev, vztrajnost, iniciativnost in točnost. Igrica je na voljo širši javnosti v angleškem jeziku in je dostopna tukaj.

Sodelujoči v projektu so se za povezovanje projektne skupine posluževali portala eTwinning, ki jim je omogočal varen virtualni prostor za izmenjavo in sodelovalno delo na daljavo. Portal je dijakom omogočal sodelovanje v klepetalnicah, forumih in prostor za izmenjavo sodelovalnih izdelkov ter gradiva, ki je nastalo med projektnimi aktivnostmi. Na ta način je služil kot most med udeleženci projekta v času, ko niso potekale fizične izmenjave in obiski. Portal je obenem nudil tudi odlično priložnost za učitelje in ostalo pedagoško osebje za stalno strokovno spopolnjevanje na mednarodnem nivoju, v obliki pedagoških delavnic, seminarjev in konferenc, ki so prispevali k profesionalnemu razvoju kolektiva šole. Rezultati projekta so dostopni v spletni učilnici projekta TwinSpace.

Za zaključek

Cilj projekta je bil predvsem podpreti konkurenčnost in zaposlitev dijakov Ekonomske šole Ljubljana, ne samo v domačem okolju, temveč tudi mednarodnem. Dijaki so dobili ob vključevanju v evropski projekt Erasmus+ in eTwinning širšo sliko evropskega trga dela, kar prispeva nedvomno k ozaveščanju dijakov o pomenu evropskega državljanstva in nadaljnjih kariernih možnosti znotraj EU. Neprecenljivo pa je tudi povezovanje in stkane prijateljskih vezi med dijaki. 

»Zakaj je eTwinning zanimiv za učitelje in dijake splošnih in poklicnih srednjih šol? V video prispevku učitelji iz različnih evropskih držav pripovedujejo o prednostih in pozitivnih učinkih projektnega sodelovanja dijakov splošnih in poklicnih srednjih šol na portalu eTwinning. eTwinning ponuja priložnosti  za izmenjavo znanja in vzajemno učenje s sovrstniki in učitelji vseh koncev Evrope, priložnosti za neprekinjeno strokovno izpopolnjevanje učiteljev in širitev projektne partnerske mreže širom Evrope. »

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja