E-šolstvo

Ministrstvo za šolstvo in šport je na javnemu razpisu za razvoj in izvedbo svetovanja in podpore šolam, e-gradiv ter usposabljanje učiteljev za uporabo IKT pri poučevanju in učenju predvidoma za obdobje 2008 – 2013 izbralo projekte, katerih cilj je nadgradnja obstoječih dejavnosti na področju:

  • Usposabljanja učiteljev in drugih strokovnih sodelavcev
  • Svetovanja, didaktične podpore in tehnične pomoči vzgojno-izobraževalnim zavodom