Erasmus+ KA2 projekt: »EUMILA – EUropean MInority LAnguages«

Ingrid Šuber Maraspin, Gimnazija Antonio Sema Piran

Pred kratkim se je na naši šoli zaključil jezikovno obarvan Erasmus+ KA2 projekt »EUMILA – EUropean MInority LAnguages«, v katerem smo bili partnerji finske gimnazije Liedon lukio iz mesteca Lieto.

S partnersko šolo smo stopili v kontakt prek portala eTwinning in ugotovili kar nekaj vzporednih značilnosti območij, na katerih se šoli nahajata ter skupnih ciljev na področju krepitve jezikovnih kompetenc, ki smo si jih prizadevali uresničiti s projektnimi dejavnostmi. Naša šola je gimnazija z italijanskim učnim jezikom na dvojezičnem območju slovenske obale, partnerska šola pa se nahaja na dvojezičnem območju, kjer se poleg finščine uporablja in poučuje švedščina. Kljub možnostim, ki jih poznavanje dodatnega evropskega jezika ponuja (tako na ravni študija, zaposlitve  kot osebne rasti), dijaki večinskih šol pogosto niso motivirani za učenje manjšinskega jezika in včasih niti za učenje lastnega materinskega jezika.

Krovna cilja skupnega projekta sta bila dvig zavedanja pomembnosti krepitve jezikovnih kompetenc med dijaki ter ozaveščanje o evropskih manjšinskih jezikih. Z različnimi dejavnostmi so dijaki poglobili svoje poznavanje jezikovne raznolikosti evropskega skupnega prostora ter krepili medkulturne kompetence.

Pri projektu so aktivno sodelovali učitelji manjšinskega (italijanščina/ švedščina) in večinskega (slovenščina/ finščina) jezika na obeh šolah ter koordinatorici, pri izvajanju projektnih aktivnosti na šolah pa so bili vključeni tudi učitelji sociologije in geografije.

Med pripravljalnim obiskom učiteljic iz partnerske šole (septembra 2019) smo določili način dela in dorekli pomembne vidike nadaljnjih mobilnosti in dejavnosti. Organizirali smo predstavitev projekta in partnerske šole za interesirane dijake in njihove starše ter si ogledali znamenitosti in institucije, ki smo jih imeli namen obiskati v sklopu mobilnosti. Zaradi velikega zanimanja med dijaki za sodelovanje, smo opravili selekcijo na podlagi motivacijskega pisma in stopnje znanja angleškega jezika ter oblikovali delovno skupino desetih dijakov. Pred našim obiskom na Finskem so dijaki tedensko izvajali projektne dejavnosti na daljavo z namenom spoznavanja vrstnikov, njihove dežele in tematskih področij projekta (pripravili so video predstavitev šole in projektne skupine, PPT predstavitev Slovenije s kvizom, izbrali maskoto projekta, si dopisovali z vrstniki in se srečevali preko Zooma, oblikovali mešane time in pripravili gradivo za aktivnosti med mobilnostjo – predstavitev jezikovne politike v njihovi državi in regiji, manjšinski jeziki v EU).

Med mobilnostjo decembra 2019 so dijaki predstavili jezikovno situacijo v lastni državi ter v mešanih skupinah izvajali projektne dejavnosti: okrogla miza o položaju manjšinskih jezikov v EU, primerjava jezikovne politike v obeh državah izvora, primerjava izobraževalnih sistemov, diskusija o priložnostih/dodatnih možnostih, ki jih predstavlja (dvo)večjezičnost za mlade, oblikovali so interaktivni zemljevid manjšinskih jezikov v EU, oblikovali in izvedli spletno anketo o odnosu mladih do manjšinskih jezikov in učenju jezikov … Dijakom je bila predstavljena metoda storifikacije, ki so jo uporabili za predstavitev projektnih vsebin prek bloga, ki ga pišeta dve maskoti. Dijaki so v mešanih skupinah izbrali lika, osnovali zgradbo zgodbe, izbrali orodja in način podajanja vsebin.

Interdisciplinarne dejavnosti so potekale tudi na terenu – dijaki so v mešanih skupinah iskali sledi prisotnosti in uporabe manjšinskega jezika (švedščine) v mestu Turku, obiskali eno osnovno šolo ter eno švedsko Univerzo. Pomemben doprinos projektnih aktivnosti ter mobilnosti na vsebinski ravni predstavlja spoznavanje drugih šolskih sistemov, ureditev jezikovnih politik, sprejemanja in sobivanja manjšin, izmenjava mnenj z vrstniki. Na praktični ravni so se udeleženci urili v uporabi družbenih omrežij za komuniciranje, spletnih orodij za raziskovalno delo in oblikovanje bloga ter na splošno krepili svoje digitalne kompetence. Udeleženi učitelji so bili deležni izmenjave dobrih praks pri poučevanju manjšinskega jezika, motiviranju dijakov k učenju več jezikov in prepoznavanju dodane vrednosti večjezičnosti na narodnostno mešanih območjih. S projektnim produktom mobilnosti – blogom, v katerem maskoti razlagata in razpravljata o vseh temah projekta, smo ostalim dijakom na šoli ter širši javnosti prikazali projektne dejavnosti in razmišljanje dijakov na to temo.

Zaradi pandemije žal nismo izvedli drugega dela projekta, večina finskih dijakov projektnega tima je med tem zaključila šolanje in njihova šola se ni odločila vključiti novih. Kljub neizpeljanim zastavljenim aktivnostim, so udeleženci projekta osvojili zastavljene veščine, spoznali drugo kulturo in šolski sistem, se urili v sporazumevanju v angleščini, krepili jezikovne ter digitalne kompetence, se urili v timskem delu in problemsko zastavljenih nalogah.

Tako za dijake kot za učitelje je bila to prva izkušnja v Erasmus+ projektnih mobilnostih, ki je pustila močan pečat in navdušenje nad bodočimi projekti tudi med dijaki in učitelji, ki v tem projktu niso sodelovali.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja