eTwinning, okno v svet za učence OŠ Primoža Trubarja Laško

Marija Čibej in Valentina Gartner – OŠ Primoža Trubarja Laško, prilagojen program z nižjim izobrazbenim standardom

Rast vsakega človeka in vsake skupine ljudi je v veliki meri odvisna od okolja, v katerem se razvija. To še posebej velja za otroke s posebnimi potrebami, ki zaradi svojih primanjkljajev potrebujejo ter si zaslužijo dodatne možnosti in spodbude okolja, v katerem odraščajo.

Na OŠ Primoža Trubarja Laško, v prilagojenem programu z nižjim izobrazbenim standardom (PPNIS), želimo našim učencem ponuditi možnosti, da razvijajo svoje potenciale na različnih področjih tudi tam, kjer se morda sami čutijo šibki.  Zato smo se z velikimi pričakovanji lotili projektov eTwinning. Z njim želimo našim učencem omogočiti varno in spodbudno okolje, v katerem bodo preko konkretnih izkušenj in z lastnim doprinosom ustvarili vezi z učenci drugih šol v tujini. Želimo, da drug drugemu predstavijo svoje ideje, dosežke, znanje, izkušnje, strahove in cilje. Na tak način želimo krepiti njihovo samozavest, jih opolnomočiti na področju uporabe IKT ter modernih komunikacijskih veščin, jim ponuditi neposredno izkušnjo spoznavanja drugih kultur, navad in prepričanj ter krepiti njihov odnos do lastne kulture.

Leta 2019 smo se kot šola brez izkušenj na tem področju udeležili seminarja eTwinning od A do Ž in tako naredili prvi korak naprej. V šolskem letu 2019/2020 smo se učenci in učiteljice PPNIS vključili v nacionalni eTwinning projekt »Kotiček na mojem koncu sveta«. V projektu smo sodelovali z otroki iz Vrtca Pivka, učenci CIRIUS Vipava, OŠ Pohorskega bataljona Oplotnica ter učenci Tretje OŠ Slovenj Gradec. Učenci so pridobili nova znanja, razvijali kompetence ter spoznavali drugačnost. Ker je bil to naš prvi eTwinning projekt, smo bili zelo veseli, da je vse potekalo v slovenskem jeziku in smo se tako lažje usklajevali, učenci pa niso imeli težav pri komunikaciji.

V šolskem letu 2020/2021 zaradi okoliščin nismo mogli izpeljati del načrtovanega Erasmus+ projekta, zato smo se odločili za eTwinning projekt v sodelovanju s turškimi partnerji, ki se povezuje z osrednjim projektom (Vključevanje učencev s posebnimi potrebami). V eTwinning projektu »I am special« smo sodelovali z učenci in učitelji iz Turčije. Vsak posameznik, ki živi v družbi, v njej sodeluje z različnimi čustvenimi, vedenjskimi in fizičnimi lastnostmi ter sposobnostmi glede na svoje edinstvene značilnosti. Učenci so v omenjenem projektu sodelovali pri različnih skupnih, njim prilagojenim dejavnostim, spoznavali drugo kulturo in širili svoje znanje. Učenci so sodelovali tudi pri video srečanjih s partnerskimi šolami, kjer so spoznali njihove učitelje ter učence. Z njimi so se pogovarjali, nekateri samostojno v angleškem jeziku, drugi ob pomoči učiteljic, ki so prevajale.

Ker smo na področju vključevanja v eTwinning projekte šola začetnica, smo se pri projektu srečali s številnimi izzivi. Prvi izziv je bil nepoznavanje jezika partnerskih šol, zato je občasno prihajalo do napačnih interpretacij, ki pa smo jih z dobro voljo in sodelovanjem uspešno rešili. Drugi izziv je bil nepoznavanje navad in običajev tujih partnerjev, s katerimi smo se skozi projekt seznanjali. Tretji izziv pa je bilo nepoznavanje IKT, ki so jo partnerji uporabljali, čeprav smo bili pred tem mnenja, da to ni naše šibko področje. Prav zaradi omenjenih izzivov smo se tako učitelji kot učenci ogromno naučili in pridobili nova znanja za katera nismo načrtovali, da se jih bomo.

Mednarodne aktivnosti zelo pozitivno vplivajo na učence in učitelje, saj jim odpirajo okno v svet. Večina učencev je motiviranih, ker imajo radi raznolike aktivnosti. Drugi so na začetku bolj zadržani. Ko pogledamo nazaj se nam zdi, da smo pred vključevanjem v mednarodne aktivnosti delovali samozadostno, bili smo v svojem mehurčku, sedaj pa smo stopili iz cone udobja, se odprli in dali priložnost spoznavanju drugačnosti ter se bolj povezali, saj je pri eTwinning projektih potrebno sodelovanje vseh deležnikov (učenci, starši, učitelji). Čeprav so bili dnevi, ko smo rahlo obupovali nad zagnanostjo partnerjev in lastno nemočjo slediti zastavljenim ciljem, smo vzpodbujali drug drugega, se opogumili in se pogovorili o tem, kar nas je težilo. Kljub vsem izzivom smo bili na koncu projekta še dodatno nagrajeni, saj smo si za projekt prislužili Nacionalni znak kakovosti in se tako zavedali, da delamo v pravi smeri.

V prihodnosti že načrtujemo nove eTwinning projekte. Ker je trenutno v eTwinning projekte vključen samo PPNIS, želimo navdušiti tudi druge učitelje naše šole in jim omogočiti izkušnjo mednarodnega sodelovanja.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja