Razvijanje jezikovnih kompetenc prek programa Erasmus+

V okviru Erasmus+ projekta med šolami z naslovom Razvijanje socialnih kompetenc otrok z zgodnjim poučevanjem tujega jezika (2017 – 2019) so na Osnovni šoli Prežihovega Voranca Bistrica želeli dvigniti strokovne kompetence za strokovne delavke vrtca (učenje angleščine z namenom uporabe pridobljenega znanja pri lastnem delu z otroki v skladu s cilji vrtčevskega kurikuluma) in zasledovali željo za izboljšanje kakovosti predšolske vzgoje s poudarkom na dejavnostih za izboljšanje socialnih kompetenc otrok.

Pri tem so dajali velik poudarek na moralno vzgojo, ponudbo tujega jezika za otroke v vrtcu, spodbujanje multikulturnosti in sprejemanje drugačnosti. V svoje delo so vključevali elemente formativnega spremljanja, uvajali sodobne VIZ pristopov s podporo IKT, izkustveno učenje, sodelovalno učenje, spoznavanje besedišča na konkretnih primerih zgodbic, pravljic, pesmi, iger in materialov, ki so bili skupna točka vseh sodelujočih organizacij in tamkajšnjih otrok ter zaposlenih.

Ciljna publika so bili otroci vrtca, njihovi starši, strokovni delavci sodelujočih organizacij, lokalno okolje z njegovimi društvi in organizacijami. S svojimi dejavnostmi pa so v sodelovanje aktivno vključili tudi zunanje strokovne institucije, kot so srednje vzgojiteljske šole in Pedagoška fakulteta Univerze v Mariboru, kjer je prof. dr. Mihaela Brumen sodelovala z znanstveno raziskavo na temo zgodnjega poučevanja angleščine v vrtcu. Poleg tega so sodelovali še z zunanjimi organizacijami, ki nudijo obogatitvene dejavnosti v sklopu kurikuluma vrtca.

Ob koncu projekta so uspešno izvedli mednarodno konferenco z 200 udeleženci iz tujine in Slovenije, izdali zbornik prispevkov ter izdali spletno interaktivno knjigo s primeri dobre rabe. Rezultati projekta so medpredmetne in multidisciplinarne povezave, uporaba tujega jezika in metod njegovega poučevanja (CLIL, sodelovalno učenje, učenje skozi igro, ples in pesem, učenje na podlagi bralnih nahrbtnikov, učenje s podporo in aktivno rabo IKT, …) ter uporaba IKT s poudarkom na znanstvenem in sistematičnem pristopu, na podlagi katerih nadgrajujejo svoje delo v vsakdanjem življenju vrtca in tudi šole in bodo del vzgojno-izobraževalnega procesa tudi v nadaljevanju. Projekt, ki je prejel tudi evropsko nagrado za inovativno poučevanje je na OŠ Prežihovega Voranca koordiniral Andrej Nemec.