Talentjourney – Platform for CDS VET Excellence

Talentjourney je mednarodni projekt, ki ga je sofinanciral progam Erasmus + Evropske unije. Partnerji iz Italije, Nemčije, Finske, Estonije in Slovenije si z njim prizadevajo odpraviti razlike v ponudbi in povpraševanju po znanjih v proizvodnem sektorju s prihodom industrije 4.0.

Talentjourney, ki se je začel novembra 2019 in zaključil oktobra 2021, je vodil Šolski center Nova Gorica.

Cilj projekta je zmanjšati vrzel v znanju v proizvodnem sektorju na področju povezljivih naprav/CDS (IoT Internet of Things/Internet stvari v pametni proizvodnji) in osredotoča se na uporabniško usmerjene, uporabniku prijazne in okolju prijazne rešitve.

S projektom Talentjourney bo vzpostavljena podlaga za ustvarjanje popolnoma nove izobraževalne paradigme in okolja, odprtega in inovativnega prostora, povezovanja in skupnega ekosistema, kjer bo vsak lahko odkril svoje potenciale, jih razvil do odličnosti znanja in strokovnosti ter osebnega zadovoljstva. S projektom se namerava povezati različne zainteresirane strani in strokovnjake na lokalni, regionalni, nacionalni in mednarodni ravni.

Projekt se sicer se ne osredotoča samo na nova znanja in veščine, temveč tudi na nove pristope in drugačen način poučevanja, ki bo omogočil individualizirano usposabljanje.

V tem letu se je začela graditi platforma, ki bo zagotovila bazo podatkov o pametnih proizvodnih strokovnjakih, delodajalci bodo v njej dobili vpogled v nabor usposobljenega osebja, mladi pa bodo dobili dostop do informacij o lokalnih in mednarodnih delovnih mestih v industriji.

Projektni partnerji so ustanovili tudi fizične demo laboratorije – miniaturne pametne tovarne, ki se bodo med seboj dopolnjevale. Tako bodo dijaki in drugi zainteresirani lahko videli, kako stvari na tem področju delujejo v praksi.

Spletna stran projekta: https://talentjourney.si/