Pobuda novi evropski Bauhause

Evropska komisija je januarja objavila pobudo novi evropski Bauhaus, ki jo je predsednica Ursula von der Leyen napovedala septembra 2020 v svojem govoru o stanju v EU. Ime pobude je navdihnjen po umetniškem gibanju Bauhaus iz leta 1919.

Cilj pobude je, v prelomnem obdobju velikih sprememb, oblikovati nove načine bivanja na stičišču umetnosti, kulture, socialne vključenosti, znanosti in tehnologije. Pobuda omogoča obenem uresničevanje zelenega dogovora v našem bivalnem okolju. Je poziv k zasnovi in oblikovanju trajnostnega in vključujočega okolja, ki bo pisan na kožo posameznikov in specifičnih skupnosti, saj bo zgrajen z združenimi močmi.

Področje izobraževanja zavzema v pobudi pomembno mesto, saj smo tudi na ravni splošnega izobraževanja, usposabljanja in mladine priča velikim spremembam, ki narekujejo nove načine delovanja (npr. kombinirano učenje in novi načini učenja in poučevanja). V ospredju se je pojavilo predvsem vprašanje kakšnega učnega okolja si želite šolniki, skupaj z vašimi učenci in dijaki, v novi šolski realnosti, da bo zadostilo novim smernicam in izzivom procesa učenja in poučevanja. Pobuda vas vabi k razmisleku in raziskovanju kako bi lahko ustvarili učno okolje, ki bi bilo bolj vključujoče, trajnostno, urejeno glede na potrebe učiteljev in prijazno do učečih se. Z vašim prispevkom lahko sodelujete tudi na razpisu EK.

Vabimo vas k ogledu člankov, ki vam bodo osvetlili pobudo in njene cilje:

School Education Gateway

Več o pobudi na strani Evropske komisije

Razpis Evropske komisije “Preobrazba učnih okolji”