Projekt Ekobranje za ekoživljenje

V 4. a razredu na OŠ Domžale smo se ekobranja lotili že v septembru, ko smo začeli z branjem knjig za bralno značko. Ena od prebranih knjig je morala biti knjiga z eko tematiko. Tako so učenci lahko zbirali med knjigami:  Isaac ASIMOV: ZAKAJ JE ZRAK UMAZAN?, Isaac ASIMOV: ZAKAJ ODPADKI POVZROČAJO PROBLEME?, Isaac ASIMOV: ZAKAJ SO ŽIVALI OGROŽENE?, Erich KAESTNER: KONFERENCA ŽIVALI, Aksinija KERMAUNER: JUHUHU PA ENA GNILA PLASTENKA, Alan MARKS: VARUH OBALE, James SIMON: DRAGI GREENPEACE 5.

Učenci so prebrali različne knjige. Vsebino pa so ustno predstavili svojim sošolcem na urah, ki smo jih namenili za pripovedovanje bralne značke.

Prav vse knjige z eko tematiko so jim bile zanimive, saj so nemalokrat znali povezati vsebino tudi z vsakdanjim življenjem.

Nekateri so pred samim branjem začeli izpolnjevati učni list, na katerem so zapisali, kaj o temi, ki bo sledila v knjigi, že vejo, kaj si želijo izvedeti, po prebrani knjigi pa so zapisali, kaj novega so v knjigi izvedeli. Prvo stran učnega lista pa so ilustrirali. V razredu je tako postopoma nastajala razredna razstava ekoknjig, vsak učenec pa je po prebrani knjigi prejel nalepko Ekofrajer/Ekofrajerka.

Menim, da jim bo veliko tega znanja ostalo in se bodo nekaterih stvari še večkrat spominjali. V teh knjigah so našli navodila, kako živeti okolju prijazno.

V mesecu januarju smo skupaj prebrali še eno eko knjigo in njeno zgodbo poustvarili z slikanjem, s pogovorom v skupini in kratkimi zapisi, kako bomo skozi vse leto pozorni, da bomo ohranjali našo naravo.

Prebrali smo knjigo Ekološki koledar, avtorice Tatjane Angerar. Knjiga je učence čisto navdušila, saj smo se s knjigo sprehodili skozi vse leto in naleteli na zanimive stvari, ki jih za ohranjanje naše narave, našega življenja … ob vsakodnevnih obveznostih, tempu življenju popolnoma pozabljamo.

Zaradi covid razmer pa smo imeli nekaj časa pouk na daljavo. V tem času smo se pri naravoslovju in tehniki lotili teme voda. Za uvod pa smo prisluhnili pravljici Barbare Shaw McKinney, Kapljica na poti okoli sveta, ki sem jo za učence pripravila v interaktivni obliki. Pravljica je zapisana tako, da učenci sproti spoznavajo lastnosti vode. Vse te pojme smo si prebrali in si jih razložili po svojih besedah. Po prebrani pravljici pa je nastal skupni zapis o vodi (pesmice, misli, slike, ilustracije, razmišljanje o vodi …).

Prebiranje strokovnih revij nam je bilo v tem letu precej lažje, saj smo bili z vašo pomočjo bogatejši za svojo razredno Geo. Učenci so vsak mesec nestrpno pričakovali nov izvod, kjer so ga prelistali in se navduševali nad ilustracijami. V razredu pa je en deček, ki se vedno loti tudi branja določenega članka. Revijo mu z veseljem posodim za domov, on pa nas vedno navduši s kakšno novo informacijo.

Nekaj učencev pa je naročeno na revijo Moj planet, ki jo zelo radi prebirajo. Pri slovenščini smo obravnavali opis živali in na koncu je sledila govorna vaja. Opazila sem, da so se nekateri uporabili informacije o živalih ravno iz teh revij.

Zapisala: Mateja Podgoršek, mentorica ekobranja v 4. a razredu na OŠ Domžale.

Ekobralci: učenci 4. razreda na OŠ Domžale, šolsko leto 2021/2022.

Pri projektu je sodelovalo 23 učencev.

Nalepka, ki jo je prejel učenec, ki je prebral eko knjigo.
Nalepka, ki jo je prejela učenka, ki je prebrala eko knjigo.
Plakat za razstavo naših izdelkov na eko tematiko.
Zapis v vodi na Padlet tablici.