Ko lahko v šoli prespimo …

Ne, ne, pri nas, na Osnovni šoli dr. Jožeta Pučnika učenci niso tako navdušeni nad šolo, da bi tam želeli prespati … A vendar jim to kdaj omogočimo.

Že dobro desetletje na šoli za učence izvajamo bralne noči. Začeli smo z eno nočjo na šolsko leto, trenutno pa izvajamo dve.
Prvo, jesensko, namenimo učencem od 6. do 9. razreda, ki se pripravljajo na Cankarjevo tekmovanje; drugo, spomladansko, pa namenimo učencem, ki so v tekočem šolskem letu uspešno opravili bralno značko in domača branja.
Učenci vsako leto pričakujejo dogodka in verjamemo, da jih tudi ta končna “nagrada” motivira, da pogosteje posegajo po knjigah.

Tudi v času, ko tovrstno druženje zaradi ukrepov ni bilo mogoče, smo našli pot – in bralne noči priredili kar doma. Učenci so nam s ponosom posredovali fotografije svojih bralnih “bunkerjev” in sporočali, kako so preživeli izbrano noč.

Bralni šotor mora biti primerno osvetljen.

Prostora mora biti ravno dovolj.

Dobra družba ne moti pri branju.

Morda celo izberete šotor za dva.

branje | pouk na daljavo