Krepitev kompetenc učiteljev o preprečevanju spletnega nadlegovanja

Tehnologija in mobilni telefoni so danes zelo prisotni v šolah po vsem svetu. Digitalni svet prinaša pozitivne učinke in nove možnosti, hkrati pa je postal tudi orodje za nadlegovanje in ustrahovanje. Spletno nadlegovanje je vedno večja težava, njegovo pojavljanje pa prinaša nove izzive tudi za šole. Ker spletno nasilje presega šolsko okolje, imajo številni šolski strokovnjaki dileme, dvome in vprašanja o tem, ali in kako se z njim spoprijeti. Šole in šolski strokovnjaki potrebujejo nove kompetence (izobraževalni viri, usposabljanja) za prepoznavanje, obravnavanje in preprečevanje spletnega nasilja ter za varno in ustrezno ravnanje, če njihovi učenci postanejo žrtev, povzročitelj ali priča spletnega nadlegovanja.

Projekt CYBERSAFEMOOC v okviru ERASMUS +  nadaljuje delo projekta ODKLIKNI! in CYBERSAFE in obravnava temo spletnega nadlegovanja nad dekleti, ki je pereč problem v današnji družbi. Gre za kompleksen problem, s katerim pa mnogi šolski strokovnjaki še niso dovolj seznanjeni in potrebujejo dodatno znanje za uspešnejše spopadanje in reševanje te problematike. Zato smo se odločili, da bomo temo približali z več projektnimi dejavnostmi:

• raziskava med osnovnimi šolami

• razvoj spletnega tečaja za šolske delavce (MOOC) in izobraževalnega gradiva

• multiplikativni dogodki za učitelje

Glavni cilj projekta je združiti mednarodne strokovnjake s področja spletnega nasilja in neenakosti med spoloma, da bi razvili izobraževalno gradivo za šolske delavce in strokovnjake, ki delajo z mladimi, predvsem v osnovnem in nižjem srednješolskem izobraževanju (učenci in dijaki stari 13 – 16 let). V projektu se bomo osredotočili predvsem na naslednje oblike spletnega nasilja nad dekleti: a) izmenjava intimnih slik in/ali video posnetkov brez soglasja, b) izkoriščanje, prisila in grožnje c) neželena seksualizacija in d) spolno ustrahovanje.

Prvi korak v projektu je reprezentativna raziskava med osnovnim šolami (ravnatelji šol) o spletnem nadlegovanju v štirih državah oziroma regijah: Sloveniji, Estoniji, Grčiji in Severni Irski. Z anketo bomo zbrali manjkajoče informacije (npr. kako se šole spopadajo s spletnim nasiljem, ali ga prepoznajo, kje je potreben poudarek itd.), ki bodo ključnega pomena pri razvoju tečaja o spletnem nasilju nad dekleti za šolske strokovnjake. Na podlagi obstoječega znanja, predhodnih izkušenj in rezultatov raziskave bomo razvili učno gradivo in učni načrt za učitelje. V gradivih bo razložen pojav spletnega nasilja nad dekleti, njegovi vzroki in posledice. V okviru projekta bomo razvili tudi izobraževalna orodja za uporabo v razredu, kot so scenariji, kvizi, igre.

Na podlagi teh gradiv bo oblikovan spletni tečaj z različnimi izobraževalnimi pristopi: video posnetki, predstavitve, smernice, testi, kvizi. Spletni tečaj bo razvit v 4 jezikih (angleškem, slovenskem, estonskem, grškem). Vse gradivo, razvito v okviru projekta, bo objavljeno na skupni spletni strani projekta, na portalu SIO.si in na različnih portalih sodelujočih držav.

Namen projekta Erasmus + je uporabiti znanje in orodja, razvita v predhodno izvedenih projektih, povezanih s spletnim nasiljem nad dekleti, za razvoj spletnega tečaja (MOOC) za učitelje in interaktivnih orodij za delo v razredu.

S tem bomo dosegli več rezultatov:

  • opremili učitelje z znanjem in informacijami o spletnem nasilju nad dekleti,
  • nudili podporo razvoju ene od komponent digitalne kompetence v skladu z okvirom DIGCOMP – področje VARNOST,
  • uporabili sodobna učna orodja za usposabljanje učiteljev (e-učenje) in
  • uvedli nova inovativna in interaktivna učna orodja, ki jih lahko uporabljajo učitelji v učilnici (resne igre, drevesa odločanja, scenariji).

V projektu sodelujejo naslednje institucije šestih držav:

Slovenija – Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede

Estonija – University of Tartu and Woman’s support and information center

Grčija – Syndesmos Melon Gynaikeion Somateion Irakleioy Kai Nomoy Irakleioy

Severna Irska – NEXUS – rape and sexual abuse support

Nizozemska – International Child Development Iniciatives

Danska – Serious  Games Interactive

Projekt se je začel septembra 2020 in se bo zaključil avgusta 2022.

Napovednik za spletni tečaj: https://youtu.be/CmQ4pR4oxN4

Spletni tečaj v slovenščini: https://izobrazevanje.sio.si/2022/05/30/mooc-preprecevanje-spletnega-nasilja/

Avtorica: Barbara Brečko