Projekt Dvig digitalne kompetentnosti

Pred časom smo že pisali o izvedbi projekta Dvig digitalnih kompetenc, njegovem namenu, ciljih in tudi ciljnih skupinah.

Da osvežimo spomin, še enkrat navajamo, kaj je namen projekta.

Namen

Namen projekta Dvig digitalne kompetentnosti je izboljšati kakovost in učinkovitost izobraževanja in usposabljanj ter spodbujati razvoj inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja, ki bodo prispevali k dvigu digitalnih kompetenc vodstvenih in strokovnih delavcev, otrok, učencev in dijakov.

Dejavnosti znotraj projekta bodo sedaj dostopne tudi na njihovi novi spletni strani. Dejavnosti so opisane spodaj.

Dejavnosti znotraj projekta

V programu bodo zasnovane, preizkušene in evalvirane raznolike dejavnosti za razvoj digitalne kompetentnosti deležnikov v vzgoji in izobraževanju:

  • različna usposabljanja in izobraževanja za profesionalni razvoj pedagoških digitalnih kompetenc strokovnih delavcev VIZ-a,
  • podporno spletno okolje za učinkovito rabo digitalnih tehnologij v VIZ-ih (interaktivni učni načrt z dodanimi pripravljenimi gradivi in povezavami, možnostjo kreiranja letne in sprotnih priprav na VIZ), orodja za samopreverjanje digitalnih pedagoških kompetenc in učinkovite rabe digitalnih tehnologij VIZ, digitalna gradiva, primeri dobre rabe),
  • vzpostavljene učeče se skupnosti digitalnih znanj in izkušenj znotraj VIZ in prenos na ostale VIZ-e,
  • priročnik za dvig digitalnih kompetenc na VIZ-u.

Spletna stran se spotoma dopolnjuje, hkrati se dodaja tudi nove vsebine. Poleg tega je med opisanimi projekti tudi projekt SELFIE, kjer je na voljo tudi opis projekta Dvig digitalnih kompetenc. Poleg tega pa lahko s pomočjo orodja SELFIE izvedete samoevalvacijo lastnih kompetenc, pri čemer na koncu dobite poročilo o šibkih točkah. Na voljo so tudi ravni doseganja kompetenc na podlagi katerih tudi lahko ocenite stopnjo svojih kompetenc in se na podlagi podatkov odločite za morebitno nadaljevanje oziroma nadgrajevanje kompetenc.

Povezava do spletne strani: Projekt DDK