Digitalne zgodbe

Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani sodeluje v Erasmus+ projektu z naslovom »Digitalne zgodbe: zmanjševanje zgodnjega opuščanja šolanja s spodbujanjem učne uspešnosti učencev s pomočjo tehnik pripovedovanja zgodb v digitalnih aplikacijah«. Dvoletni projekt (januar 2023–december 2024) koordinira Regionalni zavod za šolstvo Bafra iz Turčije, kot partnerji pa poleg PEF UL sodelujejo še kolegi iz Turčije, Italije in Portugalske.

Glavni cilj projekta je pomagati učencem pri razvijanju pozitivnega odnosa do šole in s tem zmanjšati verjetnost za predčasno opuščanje šolanja. V projektu bomo oblikovali nov model poučevanja, ki bo osnovnošolskim in srednješolskim učiteljem pomagal preprečiti predčasno prekinitev šolanja pri učencih, starih od 6 do 18 let. S tem problemom se namreč v večji meri srečujejo v nekaterih partnerskih državah. S partnerji bomo oblikovali deset učnih modulov, v katerih bo poudarek na uporabi tehnik digitalnega pripovedovanja zgodb, ki jih bodo ustvarjali učenci. Pripravili bomo tudi priročnik za učitelje, spletno učno platformo ter usposabljanje za učitelje učiteljev, ki bodo nato učne module izvajali v svojih šolah. Usposabljanje učiteljev bo potekalo prihodnje leto na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani.

Z vsebinsko raznolikimi učnimi moduli želimo spodbujati notranjo motivacijo učencev za učenje, prispevati k izboljšanju učnega uspeha ter razvijati pozitiven odnos do šole. Učenci bodo v okviru učnih modulov razvijali tudi digitalne kompetence, saj se bodo učili uporabe digitalnih orodij za ustvarjanje animacij in videoposnetkov z namenom pripovedovanja zgodb.