Nacionalni projekt NAŠ KLIK

Glavni namen projekta je povezovanje šol (učencev in učiteljev) v Sloveniji in spoznavanje lokalnih značilnosti slovenskih krajev (geografskih, zgodovinskih, etnoloških … ).

Izhajamo iz odličnih izkušenj izvedbe večletnih projektov Ko spoznavaš druge, spoznaš sebe in Čez hrib k sosedom.    

Sodelujete lahko vsi, ki si želite novih spoznanj in prijetnih druženj na zanimiv način.  

Največja težava je najti ustrezno partnersko šolo, zato smo se odločili, da vam pri tem pomagamo na  enostaven način.

Šola, ki želi sodelovati v projektu NAŠ KLIK, izpolni spletno tabelo (klik) do 10. 10. 2023, nato pa se poveže s šolo, s katero želi izvesti ta projekt.

Za vse dodatne informacije lahko pišete na elektronski naslov: [email protected].

Cilji projekta NAŠ KLIK:

  • krepitev medosebnih kompetenc;
  • spoznavanje lokalnih značilnosti slovenskih krajev (geografskih, zgodovinskih, etnoloških … )
  • povezovanje šol (učencev in učiteljev);
  • vključevanje nadarjenih učencev.

Koordinatorici nacionalnega projekta

Marjana Eberlinc in Urša Bajda