Projekt B-RIN: Z robotkom v digitalni svet

Projekt B-RIN sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje ter Evropska unija – NextGenerationEU. Projekt se izvaja skladno z Načrtom za okrevanje in odpornost v okviru razvojnega področja Pametna, trajnostna in vključujoča rast, komponente: Krepitev kompetenc, zlasti digitalnih in tistih, ki jih zahtevajo novi poklici in zeleni prehod (C3 K5) za ukrep investicije E: Celovita transformacija (trajnost in odpornost) zelenega in digitalnega izobraževanja.

Univerza na Primorskem je vodilni partner projekta, vodja projekta je dr. Sonja Čotar Konrad z UP PEF. Poleg Vrtca Koper je v projekt vključenih skupno 10 vrtcev in šol.

Namen projekta  je dvig temeljnih znanj RIN učečih se z uvajanjem inovativnih pristopov ter uporabo sodobnih digitalnih orodij. S tem se učečim omogočijo učne priložnosti, kar je ključno za enakopravno opolnomočenost za soočenje z izzivi sodobne družbe ter uspešno delovanje v prihodnosti.

Specifična cilja:

  • razvoj in nadgradnja pristopa za dvig temeljnih znanj RIN učečih na VIZ (t. i. vsešolski pristop);
  • preizkušanje in implementacija didaktičnih pristopov in pedagoških strategij razvoja temeljnih znanj RIN učečih se v inovativnih oddelkih oz. skupinah (vključno s preverjanjem in vrednotenjem). 

V šolskem letu 2023/24 sta v projekt vključena 2 oddelka otrok starih tri do štiri leta.

Na prvem srečanju smo na otrokom primeren način obravnavali temi računalniško mišljenje in algoritmi in programiranje: robotek Brin nas je popeljal v svet digitalnih naprav, tako da je otrokom preko igre predstavil digitalne naprave.

Cilji: Otroci odkrivajo digitalne naprave v svoji bližnji okolici, v igralnici in na sprehodu ter preko raziskovanja in preizkušnja spoznavajo kako naprave delujejo, kako jih prižgemo in kako se odzivajo na naše ukaze ter da delujejo v skladu z našimi navodili in ne same po osebi.

Nameni učenja:

-Otrok prepozna digitalne naprave v svoji okolici

-Otok se nauči, katere so bistvene sestavine digitalne naprave

-Otrok spozna kako se digitalne naprave vključijo in jih zna vključiti z uporabo gumba za vklop

-Otrok spozna da naprave delujejo po naših navodilih in ne same od sebe

Kriteriji uspešnosti:

-Otrok poimenuje večino naprav v svoji okolici in pove čemu služi ali kako se uporablja

-Otrok zna našteti bistvene sestavine digitalne naprave: gumbi, luči, napajaje…

-Na prenosniku, radiu, tablici,.. poišče gumb za vklop/izklop in napravo zažene ali izklopi

-Otrok samostojno izvede niz ukazov, da odčita QR kodo in odpre povezavo do pesmi o Robotku.

Projekt B-RIN sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje ter Evropska unija – NextGenerationEU. Projekt se izvaja skladno z Načrtom za okrevanje in odpornost v okviru razvojnega področja Pametna, trajnostna in vključujoča rast, komponente: Krepitev kompetenc, zlasti digitalnih in tistih, ki jihzahtevajo novi poklici in zeleni prehod (C3 K5) za ukrep investicije E: Celovita transformacija (trajnost in odpornost) zelenega in digitalnega izobraževanja.
 
#BRIN  #NextGenerationEU #MVI #UP