Začetek B-RIN projekta na OŠ Solkan in v Vrtcu pri OŠ Solkan: Kaj je in kaj ni digitalna naprava

Na OŠ Solkan, ki zajema tudi Vrtec pri OŠ Solkan, imamo dolgo tradicijo dela z učenci na področju računalništva in informatike (v nadaljevanju kratica RIN). Učenci in učenke raziskujejo RIN področje v okviru obveznih in neobveznih izbirnih predmetov ter se udeležujejo tekmovanj Boberček in Mladi Bober. Dejavnosti s tega področja smo poglobili tudi z zunanjimi partnerji npr. E-hišo, ki je za učence in učenke pripravila zanimive dejavnosti in lego robotike.

Dosedanje izkušnje in znanje, ki smo ga strokovni delavci pridobili pri delu z učenci in učenkami, smo želeli še nagraditi in se kot partnerji Pedagoške fakultete, Univerze na Primorskem, priključili eksperimentalnemu projektu Celovit razvoj digitalnih kompetenc in temeljnih znanj računalništva in informatike učečih se. Projekt sofinancira Republika Slovenija, Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje in Evropska unija – NextGenerationEU. Projekt se izvaja skladno z Načrtom za okrevanje in odpornost v okviru razvojnega področja Pametna, trajnostna in vključujoča rast, komponente: Krepitev kompetenc, zlasti digitalnih in tistih, ki jih zahtevajo novi poklici in zeleni prehod (C3 K5) za ukrep investicije E: Celovita transformacija (trajnost in odpornost) zelenega in digitalnega izobraževanja.

Z izvajanjem projekta smo začeli z letošnjim šolskim letom in vanj vključili otroke predšolske skupine Učenjaki v okviru Vrtca pri OŠ Solkan in oba oddelka 1. razredov na matični šoli.

Razvojni tim je skupaj z projektnim timom pripravil in izpeljal prvi učni scenarij v okviru projekta z namenom spoznavanja in razumevanja digitalnih naprav in uporabe le teh v različne namene. Na začetku dejavnosti smo v prvih razredih izhajali iz njihovega predznanja in zmožnosti razlikovanja med tem kaj je računalnik in kaj ni računalnik s pomočjo pametne in analogne ročne ure. V vrtcu pa smo razliko predstavili s pomočjo radia in lajne, ki prikazuje delovanje mehanizma analogne naprave. Otroci so poročali:

  • ” Tista druga ura je starinska, je stara in kaže čas s palčkami.”
  • “Tiste stare ure ne obstajajo več”
  • “Tista ura ima kazalce in ne more spremeniti številk, pametna ura pa lahko.”
  • “Radio ima gumbe, da vklopiš in izklopiš in da zamenjaš drugo, pol pride pesmica ven.”
  • “Lajna, kaj je sploh to?”

Nadaljevali smo s plesom in igro ter odpotovali v domišljijski svet digitalnih naprav. Otroci so se postavili v vlogo digitalnih naprav in v skupinah zaigrali namen, ki ga opravlja digitalna naprava, ostali otroci pa so ugotavljali kaj skupina (katero digitalno napravo) skupina prikazuje. Ta aktivnost jim je bila zabavna, otroci so poročali npr. “Meni je bilo zabavno kot cel svet. Všeč mi je bilo, ker sem se vrtel zelo hitro, kot pralni stroj. Všeč mi je bilo, ker smo se igrali, da smo digitalna naprava, ker smo se učili v telovadnici.”

Otroci so preko igre spoznali, da digitalne naprave uporabljamo v en ali v več namenov. Z njimi smo raziskovali pomen strokovnih pojmov: program, vklop, izklop, digitalni zapis…s pomočjo konkretnega materiala npr. programi kot peresnice, barvne pike kot gumb za vklop in izklop. Otroci so z veseljem preizkušali naučeno znanje in ga uporabili pri igri. Otrokom smo omogočili tudi igranje z računalnikom, preizkušali so delo na računalniku, tako da so risali v programu slikar in ob tem poslušali glasbo na youtube kanalu. Tako so se naučili, da je računalnik večnamenska digitalna naprava. 

Celotni učni scenarij je bil zastavljen po korakih, iz konkretnega, preko slikovne podpore, v igro, z utrjevanjem novega znanja. Scenarij predstavlja dober primer prakse, ker omogoča razumevanje katera naprava je oziroma ni računalnik in zakaj. Naučili smo se, da digitalna naprava deluje na osnovi človeških navodil, ki se v računalniškem svetu imenujejo programi. 

Otroci so pri tem razvijali ustvarjalno mišljenje, logično mišljenje, motorične spretnosti in razumevanje digitalnih naprav.  Ustvari smo učno okolje, kjer so spodbujali radovednost in željo po raziskovanju, učenje skozi igro ter ustvarjalnost. 

Otrokom so bile aktivnosti zelo všeč, kar je razvidno tudi iz dveh izjav otrok:

“Bilo je lepo in zabavno kot cel svet.”

“Uau, kaj vse lahko delam na računalniku.”

Razvojni tim B-RIN, OŠ Solkan in Vrtec pri OŠ Solkan

Projekt B-RIN sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje ter Evropska unija
– NextGenerationEU. Projekt se izvaja skladno z Načrtom za okrevanje in odpornost v okviru razvojnega
področja Pametna, trajnostna in vključujoča rast, komponente: Krepitev kompetenc, zlasti digitalnih in
tistih, ki jihzahtevajo novi poklici in zeleni prehod (C3 K5) za ukrep investicije E: Celovita transformacija

(trajnost in odpornost) zelenega in digitalnega izobraževanja.

KLJUČNIKI ZA DRUŽBENA OMREŽJA

BRIN #NextGenerationEU #MVI #UP