“B-RINOVCI” na OŠ Oskarja Kovačiča Škofije

Na Osnovni šoli Oskarja Kovačiča škofije smo v mesecu novembru izvedli prvi delavnici v okviru razvojnega projekta B-RIN, v katerem sodelujemo kot konzorcijski partner Pedagoške fakultete UP. Namen projekta je premišljeno in sistematično vključevanje temeljnih znanj računalništva in informatike v predšolsko obdobje in v obdobje 1. triletja osnovne šole. V okviru triletnega razvojnega obdobja želimo z tovrstnim znanjem opolnomočiti učence od 1. do 5. razreda ter jih tako opremiti z znanjem in veščinami, ki jih bodo potrebovali na svoji poti vseživljenjskega učenja.

V prvem projektnem letu bodo v izvedbah delavnic sodelovali tretješolci. V novembrski izvedbi je sodelovalo 32 učencev 3. a in 3. b oddelka. Na prvi delavnici so učenci spoznavali osnove računalniških sistemov tako, da so ozaveščali prisotnost digitalnih in drugih naprav na šoli. Naredili so “popis” naprav v določenih prostorih, nato pa opredelili, katere od naprav so digitalne. Ugotavljali so kdaj naprava deluje tudi tako, da so spoznavali osnovne komponente in funkcije računalnika. tega so morali sestaviti in ga povezali v električno in mobilno omrežje. Spoznali pa so tudi, da je naprava “pametna” šele takrat, ko prejme ustrezno navodilo.

Druga delavnica je bila usmerjena v spoznavanje osnov računalniških algoritmov in programiranja. Učenci so s pomočjo šahovnice iskali “skrite črke” in iz njih sestavili geslo. Sami so se preizkusili v snovanju lastnega skritega zaklada in v iskanju zaklada, ki so ga zastavili sošolci. Ugotovili so, da se lahko znanja računalništva in informatike učijo tudi brez prisotnosti naprav.

Delavnice so bile izvedene v popoldanskem času, vendar so učenci kljub temu z veliko vnemo, navdušenjem in odgovornosti rešili vse zastavljene naloge in tako dosegli predvidene učne cilje. Vsebine, ki so jih učiteljice (Ina Jurinčič, Gordana Božič in Sara Grzetič) pripravile so jim bile zanimive, všeč pa jim je bilo tudi sodelovalno delo.

Na Osnovni šoli Oskarja Kovačiča Škofije bomo nadaljevali z izvajanjem podobnih dejavnosti, ki bodo še naprej spodbujale razvoj računalniškega znanja in znanja informatike.

Projekt B-RIN sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje ter Evropska unija – NextGenerationEU. Projekt se izvaja skladno z Načrtom za okrevanje in odpornost v okviru razvojnega področja Pametna, trajnostna in vključujoča rast, komponente: Krepitev kompetenc, zlasti digitalnih in tistih, ki jihzahtevajo novi poklici in zeleni prehod (C3 K5) za ukrep investicije E: Celovita transformacija (trajnost in odpornost) zelenega in digitalnega izobraževanja.

KLJUČNIKI ZA DRUŽBENA OMREŽJA

#BRIN  #NextGenerationEU #MVI #UP