ATS 2020

ats2020napisATS2020 je inovativni mednarodni projekt na področju eksperimentiranja izobraževalnih politik, ki je sofinanciran s strani Evropske komisije (Erazmus +) in v katerem sodeluje 17 partnerjev iz enajstih držav EU.

Gre za celovit učni model za krepitev nepogrešljivih transverzalnih spretnosti učencev v okviru kurikuluma, vključno z razvijanjem sodobnih pristopov poučevanja učiteljev in uporabo inovativnih orodij za razvoj in vrednotenje teh spretnosti.