E-šolska torba

etorbaProjekt »e-Šolska torba« temelji na treh stebrih šole 21. stoletja:

 • vzpostavitev e-učnega okolja
 • razvoj ustreznih e-vsebin
 • izobraževanje e-kompetentnega učitelja

NAMEN PROJEKTA

 • vzpostavitev ustrezne infrastrukture
 • razvoj sodobnih e-storitev in e-vsebin v slovenskem jeziku
 • zagotavljanje podpore uporabe le teh pri pedagoškem procesu (didaktične, tehnične) ter organizacijsko/upravljavskem procesu vsakega VIZ-a

Sklop 1 – Zagotavljanje dostopnosti in virov

Sklop 2 – Razvoj e-storitev in e-vsebin

Sklop 3 – Podpora in svetovanje za uporabo razvitih e-storitev in e-vsebin

 • pilotni projekti
 • svetovanja, podpora in tehnična pomoč
 • evalvacija učinkov na šolski prostor

Sklop 4 – Vodenje in koordinacija

Sklop 5 – Promocija rezultatov

E-UČBENIKI (v pripravi)

 • Angleščina (8. in 9. razred OŠ)
 • Angleščina (1. letnik gimnazije)
 • Geografija (8. in 9. razred OŠ)
 • Geografija (1. letnik gimnazije)
 • Glasbena umetnost (8. in 9. razred OŠ)
 • Glasba (1. letnik gimnazije)
 • Informatika (1. letnik gimnazije)
 • Likovna umetnost (8. in 9. razred OŠ)
 • Likovna umetnost (1. letnik gimnazije)
 • Nemščina (8. in 9. razred OŠ)
 • Nemščina (1. letnik gimnazije)
 • Slovenščina (8. in 9. razred OŠ)
 • Slovenščina (1. letnik gimnazije)
 • Šport (7., 8. in 9. razred OŠ)
 • Zgodovina (8. in 9. razred OŠ)
 • Zgodovina (1. letnik gimnazije)

PARTNERJI PROJEKTA

ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO

 • razvoj e-vsebin za področje družboslovja
 • razvoj enotnega uporabniškega vmesnika za »online« pripravo e-vsebin
 • razvoj enotne platforme za dostop do e-vsebin (eduStore)
 • razvoj e-storitev za uporabo razvitih e-vsebin na različnih odjemalcih,
 • izvedba pilotskih projektov uporabe “e-Šolske torbe”
 • svetovanja za uporabo razvitih e-vsebin in e-storitev
 • evalvacija učinkov

ARNES

 • zagotavljanje dostopnosti na nivoju računalniške opreme ter priprava VIZ za prehod na IPV6
 • vzpostavitev ustreznega IKT okolja za pilotne projekte na izbranih VIZ
 • razvoj in nadgradnja spletišča SIO ter njegovo uredništvo
 • razvoj e-storitev, dostopnih neposredno preko spletišča SIO
 • svetovanja in zagotavljanje tehnične pomoči uporabnikom.