Cilji projekta

  • razvoj sodobnih e-storitev za slovenski šolski prostor,
  • razvoj e-vsebin (e-učbenikov) za področje družboslovja (8., 9. razred OŠ ter 1. letnik gimnazije),
  • zagotavljanje dostopnosti in podpore novo razvitim e-storitvam in e-vsebinam,
  • razvoj vmesnika za »online« izdelavo e-vsebin, enotne platforme za dostop do e-vsebine – “EduStore” (e-učbenike, e-knjige…),
  • vzpostavitev in razvoj infrastrukture (prehod na IPV6 za različne VIZ-e, nadgradnja SIO portala),
  • izvedba pilotskih projektov uporabe e-šolske torbe,
  • evalvacija učinkov.