Pilotna projekta

PILOTNI PROJEKTI

E-vsebine in e-storitve, ki jih razvijamo v projektih v projektih e-Šolska torba in E-učbeniki s poudarkom naravoslovnih predmetov v OŠ uvajamo, uporabljamo, preizkušamo in evalviramo v dveh pilotnih projektih Uvajanje in uporaba e-vsebin in e-storitev in Preizkušanje e-vsebin in e-storitev.

Sodelujoči učitelji ob strokovni podpori načrtujejo in izvajajo pouk ter razvijajo nove oziroma dopolnjujejo obstoječe modele poučevanja in učenja  z e-vsebinami in e-storitvami.

Na koncu projekta bo nastal širok nabor primerov uvajanja in sistematične uporabe e-vsebin in e-storitev pri pouku različnih predmetov ter raznovrstne evalvacije nekaterih učinkov projekta.


SIRikt 2015: Kaj nam prinaša e-Šolska torba?

SODELUJOČI

Pilotni projekt Uvajanje in uporaba e-vsebin in e-storitev

 • št. vključenih šol: 14
 • št. sodelujočih učiteljev: 130
 • št. sodelujočih učencev in dijakov: 280
 • OŠ Šmartno pod Šmarno Goro
 • OŠ Bršljin
 • ŠC Novo mesto, Srednja elektro šola in tehniška gimnazija
 • OŠ Dobje
 • OŠ Selnica ob Dravi
 • OŠ Mislinja
 • OŠ Odranci
 • OŠ Naklo
 • OŠ Sladki Vrh
 • Prva OŠ Slovenj Gradec
 • OŠ Srečka Kosovela Sežana
 • ŠC Nova Gorica, Gimnazija in zdravstvena šola
 • Prva gimnazija Maribor
 • Gimnazija Novo mesto

Pilotni projekt Preizkušanje e-vsebin in e-storitev

 • št. vključenih šol: 45
 • št. sodelujočih učiteljev: 163
 • št. sodelujočih učencev in dijakov: 1400
 • II. OŠ Celje
 • III. OŠ Celje
 • OŠ Antona Ukmarja Koper
 • OŠ Artiče
 • OŠ Belokranjskega odreda Semič
 • OŠ Beltinci
 • OŠ bratov Polančičev Maribor
 • OŠ Brezovica pri Ljubljani
 • OŠ Destrnik-Trnovska vas
 • OŠ Dobravlje
 • OŠ Draga Bajca Vipava
 • OŠ Duplek
 • OŠ Dušana Muniha Most na Soči
 • OŠ Franceta Prešerna Kranj
 • OŠ Franceta Prešerna Maribor
 • OŠ Glazija
 • OŠ Gorje
 • OŠ Hinka Smrekarja
 • OŠ Ivana Roba Šempeter pri Gorici
 • OŠ Kanal
 • OŠ Komandanta Staneta Dragatuš
 • OŠ Križe
 • OŠ Litija
 • OŠ Lucija
 • OŠ n.h. Maksa Pečarja
 • OŠ Neznanih talcev Dravograd
 • OŠ Oskarja Kovačiča
 • OŠ Pod goro Slov. Konjice
 • OŠ Raka
 • OŠ Solkan
 • OŠ Starše
 • OŠ Sveti Jurij
 • OŠ Šmartno pod Šmarno goro
 • OŠ Toma Brejca
 • Gimnazija Bežigrad
 • Gimnazija Celje – Center
 • Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer
 • Gimnazija in srednja šola Rudolfa Maistra Kamnik
 • Gimnazija Jurija Vege Idrija
 • Gimnazija Moste Ljubljana
 • Šolski center Postojna – Gimnazija Ilirska Bistrica – disloc. enota gimnazije v Ilir. Bistrici
 • Šolski center Rogaška Slatina
 • Šolski center Slovenske Konjice-Zreče, Gimnazija Slovenske Konjice
 • Šolski center Srečka Kosovela Sežana
 • OŠ Miroslava Vilharja Postojna