Podprojekti ‘Arnes’

Arnes je v okviru projekta E-šolska torba izvajal številne podprojekte, ki se kažejo v kakovosti rabe spletišč in izvajanja izobraževalnega dela.

Projekte delimo na infrastrukturne, ki obsegajo zagotavljanje delovanja omrežja, sistemske, ki vključujejo postavitev oblačnih sistemov ter drugih sistemskih storitev. V to skupino sodijo tudi projekti vezani na delo in uporabo uporabniških računov. Vidni del predstavljajo storitve namenjene končnim uporabnikom.

etorba