Kolesar

Prometna vzgoja je od nekdaj del vsakdana v osnovnih šolah, v prvi triadi pa je poseben poudarek še na kolesarskem izpitu. Seveda ne zgolj zato, ker tako veleva zakon. Naši najmlajši morajo biti varni v prometu, največ pa naredimo s tem, ko jih seznanimo s prometnimi predpisi ter z varnim in pravilnim ravnanjem.

Za izvajanje kolesarskega izpita v osnovni šoli je narejena spletna aplikacija Kolesar, ki nudi podporo simulacijam in dejanskim opravljanjem teoretičnega dela kolesarskega izpita. Torej lahko učenke in učenci najprej preverijo svoje teoretično znanje, kasneje pa ob mentorstvu učiteljev opravljajo tudi izpit.

Na voljo gradiva in vaje, aplikacija v spletni učilnici pa je namenjena tudi za izvedbo prometnih tekmovanj Kaj veš o prometu vse do državnega nivoja.

Torej kamenček znotraj Arnesovih podprojektov v projektu E-šolska torba, ki bo prispeval k večji varnosti naših najmlajših.

Pri realizaciji sta sodelovala Zavod RS za šolstvo in Javna agencija RS za varnost prometa.

Povezavi:

Kolesar