Moje učenje

Zavihek Moje učenje učečega spodbuja, da v procesu učenja preide več faz učenja, od ozaveščanja predznanja oz. aktualnega nivoja spretnosti, preko načrtovanja cilja učenja, razmisleka o kriterijih uspešnosti, zbiranja dokazil o napredovanju v smeri cilja, zbiranju povratnih informacij na svoje izdelke kot sprotni in končni samoevalvaciji procesa. Poleg omenjenih lahko Mahara nastopa tudi kot sodelovalno učno okolje, v katerem učenci v skupinah rešujejo problem in soustvarjajo. V ta namen oblikuje učitelj spletne strani z navodili za sodelovalno delo ter tvori skupine,  v katerih učenci komunicirajo, rešujejo problem, svoje izdelke delijo z drugimi, si dajejo kakovostno povratno informacijo in vse, kar je element učnega elektronskega listovnika (learning ePortfolio).

Listovnik_moje_ucenje