Upravljanje LDAP, AAI z IDM

Udeleženci bodo na delavnici spoznali sistem (SIO.MDM) za upravljanje s podatki o učečih, njihovih starših, učiteljih in drugih strokovnih delavcih. Pri delu na daljavo bodo pripravili okolje za uvoz podatkov za zavod, uvozili podatke, prenesli podatke v LDAP, izvozili za CEUVIZ.

Samostojno bodo pripravili okolje za uvoz podatkov vzgojno-izobraževalnega zavoda, podatke prenesli v LDAP in izvozili v aplikacijo CEUVIZ (centralno evidenco udeležencev VIZ).

Več o delavnici in prijava.

SIO_MDM

etorba