Uporabniška podpora na VIZ

Vzgojno-izobraževalni zavodi praviloma pri svojem delu uporabljajo različne storitve vezane na informacijsko in komunikacijsko tehnologijo. Pri tem jim posamezniki in/ali ustrezne službe dajejo informacijsko podporo (računalnikarji, vodje informacijskih dejavnosti, IT oddelek). Delavnica je namenjena tistim uporabnikom, ki na VIZ dajejo podporo drugim uporabnikom pri rabi IKT.

Udeleženci usposabljanja se preverijo v zmožnostih  organiziranega dajanja podpore, pri tem pa se naslanjajo na dve metodologiji:

  • uporaba dokumentov v oblaku in
  • orodja za vodenje projektov

Več o delavnici in prijava.

kanban

Namen tega podprojekta je bil sicer tudi testiranje orodja za projektno delo za potrebe uporabniške podpore in možnosti za uvajanje takega sistema v šolstvo.

etorba