Promocijski posnetki sodelujočih šol

ŠC NOVO MESTO
Poglejmo, kako poteka vključevanje tablic v učni proces in kakšna so različna mnenja o gradivih? Gradiva omogočajo večjo motivacijo za učenje, nazornost in individualni pristop.

ŠC Novo mesto, Srednja elektro šola in tehniška gimnazija

ŠC Novo mesto, Srednja elektro šola in tehniška gimnazija – posnetek v angleščini

ŠC NOVA GORICA
So uporabniki (dijaki in učitelji) z uporabo tablic zadovoljni? Je pouk bolj zanimiv in bolj pester? Dinamičnost pouka se kaže v različni uporabi tehnologije (tablic) – npr. za ogled animacij in pregled ter aktivno delo z vsebino (e-učbeniki), delo v e-učilnici, delo z različnimi orodji (npr. Kliker), snemanje fizikalnih in kemijskih poskusov …

sc_ng

ŠC Nova Gorica

PRVA GIMNAZIJA MARIBOR
Dijaki so bolj aktivni že pri samem pouku, morda že pred samo izvedbo ure, npr. ko se pripravljajo. Individualno lahko preizkusijo nekatere stvari bodisi za utrjevanje, bodisi za ponavljanje ali za pripravo na naslednjo uro.

Prva gimnazija Maribor

Prva gimnazija Maribor

OŠ ODRANCI
Zanimivo je spremljati učenčev odgovoren odnos do rokovanja z novimi napravami, njihovo povečano motivacijo, miselno aktivnost in seveda sodelovalni pristop med učenci in med sodelavci.

OŠ Odranci

OŠ Odranci

OŠ SLADKI VRH
Učenci uporabljajo tablični računalnik tako pri pouku kot tudi doma. Kaj pa tak način ponuja učitelju? Večjo dinamično podporo, individualizacijo in diferenciacijo pouka.

OŠ Sladki Vrh

OŠ Sladki Vrh

OŠ DOBJE
In starši? Strah staršev, da bi otroci uporabljali tablice bolj v zabavne in druge privatne namene, kot v izobraževalne namene, je bil odveč. Kajti, ko so se ponudile prve spletne vsebine, so otroci pokazali še večjo mero motivacije za delo v šoli in doma.

OŠ Dobje

OŠ Dobje

OŠ ŠMARTNO POD ŠMARNO GORO
Kako naši četrtošolci uporabljajo tablice. Se jim kdaj kaj zatakne? So jim tablice dovolj velike? Pogled v prihodnost – tabla ali tablica?

OŠ Šmartno pod Šmarno goro

OŠ Šmartno pod Šmarno goro

OŠ Šmartno pod Šmarno goro – posnetek v angleščini

OŠ BRŠLJIN
Učenci pravijo, da so jim torbe lažje, da ne rabijo več toliko papirja in so veseli, da ohranjajo drevesa. Kaj pa učenje in pouk?

OŠ Bršljin

OŠ Bršljin

OŠ SELNICA OB DRAVI
Raven znanja se ni povečala samo pri učencih ampak tudi pri učiteljih. Ravnateljica je ponosna na zavzetost učencev pri pouku in spretnost pri rokovanju s tablico.

OŠ Selnica ob Dravi

OŠ Selnica ob Dravi

OŠ NAKLO
V pilotnem projektu se dobro počutijo tako učenci kot tudi učitelji. Težave, ki nastanejo sproti rešujejo. Učenec Jan meni, da so tablice uporabne pri vseh predmetih, zlasti pri tistih pri katerih so na voljo e-učbeniki.

OŠ Naklo

OŠ Naklo

OŠ MISLINJA
Ali so tablice pomembne/potrebne pri pouku? So, pravijo učenci, ker predmet naredijo še zanimivejšim in zato z večjim veseljem sodelujejo.

OŠ Mislinja

OŠ Mislinja

PRVA OŠ SLOVENJ GRADEC
Kakšna je uporaba e-učbenika za fiziko v praksi? Brez predhodnih in sprotnih navodila za delo pač ne gre (še).

os_sg

Prva OŠ Slovenj Gradec

GIMNAZIJA NOVO MESTO
Pokukajmo v celovito najstniško izkušnja pri delu tablicami. V šoli niso vedno samo za učenje. Seveda si želimo, da bi nam najbolje služile za e-učbenike, vendar stik z internetom, slikanju zapiskov in podobno tudi ni prepovedano.

Gimnazija Novo mesto