Cilji standarda e-kompetentnosti

Cilji postavitve standarda

Optimalna vključitev novih IKT v učenje in poučevanje ter vodenje šole zahteva številne spremembe v klasični izobraževalni infrastrukturi. Temeljni dejavnik se nanaša na sposobnost učiteljev, da učinkovito uporabijo informacijsko komunikacijsko tehnologijo. Poleg učitelja pa sta ključna deležnika še ravnatelj in računalnikar.
V ta namen je potrebno razviti standard e-kompetenc, dokument, kjer bodo zapisane (e)kompetence, ki jih potrebujejo ravnatelj, učitelj in računalnikar za uspešno izvajanje svojega dela v 21. stoletju.
Strokovni razvoj učiteljev, ravnateljev in računalnikarjev bo ključni sestavni del tega dokumenta (standarda). Vendar pa ima strokovni razvoj je učinek le, če se osredotoča na spremembe v miselnosti in vedenja učiteljev v razredu, in posebej, če je strokovni razvoj v teku in usklajen z drugimi spremembami v izobraževalnem sistemu. Razvoj e-kompetenc oziroma standarda e-kompetenc bo imel vpliv na vsakega od sestavnih delov izobraževalnega sistema: politiko, učni načrt in ocenjevanje (vrednotenje zmožnosti / učnih dosežkov), pedagogiko, uporabo tehnologije, organizacijo in upravo šole ter seveda ravnateljev, učiteljev in računalnikarjev strokovni razvoj.

Pričakovani rezultati

Standardi za e-kompetence za učitelje, ravnatelje (vodenje šole) in računalnikarje.
Spletno okolje za izmenjavo informacij med vsemi deležniki na področju kompetenc IKT in izobraževanja učiteljev.
Optimalna opremljenost z ustreznim znanjem za uporabo informacijsko komunikacijske tehnologije.
Smernice za razvijalce in izvajalce usposabljanja, da se zagotovi skladnost s programov usposabljanja s standardi e-kompetentnega učitelja, ravnatelja in računalnikarja.
Podpora učiteljem in šolam s svetovanjem o (smiselni, pedagoški) uporabi IKT.
Matrika dejavnosti informatiziranega VIZ z opredeljenimi nalogami.

Izhodišča standarda e-kompetentni učitelj, ravnatelj in računalnikar