E-kompetenetni računalnikar

Cilji standarda e-kompetentni računalnikar

  • Opredeliti temeljne naloge računalnikarja, organizatorja informacijskih dejavnosti zavoda.
  • Pripraviti vsebine za učinkovito usposabljanje računalnikarjev na področju poznavanja informacijskih in računalniških sistemov ter zagotoviti usposabljanje zanje.
  • Spodbuditi proces samoocenjevanja in proces nadaljnjega osebnega in strokovnega razvoja (biti na poti k učeči se organizaciji).
  • Zagotoviti usposabljanje, ki bo omogočalo računalnikarju prepoznavanje in pregled, nadzor in (so)upravljanje procesov (poslovnih, administrativnih, organizacijskih in pedagoških) vezanih za rabo IKT.
  • Izboljšati kakovost in skladnost izobraževanja računalnikarjev s standardi, merjenjem, in tehnološkimi viri.
  • Zagotoviti čim večjo vzajemno sodelovanje med izobraževalci in računalnikarji kot udeleženci usposabljanja (v živo in na daljavo).