E-kompetenetni učitelj

  • Pripraviti vsebine za učinkovito usposabljanje učiteljev na področju poznavanja in kritične rabe tehnologije v izobraževalnem procesu, pedagoško – administrativnem delu in pedagoškem delu.
  • Usposobiti učitelje za učinkovito komunikacijo na daljavo z vsemi sodelujočimi v procesu izobraževanja (starši, učenci, zaposleni, lokalna skupnost, ostali zunanji sodelavci, zunanji partnerji, MŠŠ, ZRSŠ: portali, e-pošta, e-zbornica, e-učilnica, …).
  • Usposobiti jih za učinkovito iskanje, zbiranje, obdelavo in vrednotenje (kritično presojo) podatkov, informacij in konceptov.
  • Uzavestiti jih za varno rabo in upoštevanje pravnih in etičnih načel uporabe in objave informacij (preko vseh medijev: splet, TV, radio, pisna obvestila, …).
  • Spodbuditi proces samoocenjevanja in proces nadaljnjega osebnega in strokovnega razvoja (biti na poti k učeči se organizaciji).
  • Izboljšati kakovost in skladnost izobraževanja učiteljev s standardi, merjenjem, in tehnološkimi viri.
  • Zagotoviti čim večjo vzajemno sodelovanje med izobraževalci in učitelji kot udeleženci usposabljanja (v živo in na daljavo).