E-središče

E-središče

Obsežnost projekta zahteva koordinirano in usklajeno vodenje zato, je bilo v sklopu projekta e-šolstvo vzpostavljeno središče za e-šolstvo, na kratko e-središče. V okviru e-središča se dejavnosti projekta e-šolstvo načrtujejo, potrjujejo in usklajeno izvajajo.

Cilji in naloge e-središča

  • projektno vodenje: koordinirano načrtovanje in izvajanje vseh dejavnosti posameznih sklopov projekta
  • enotna vstopna točka za vse VIZ in naročnika
  • poročanje, kontrola, evalvacija projekta
  • skupno usposabljanje vseh izvajalcev in sodelavcev
  • načrtovanje, izgradnja, vzdrževanje in upravljanje informacijskega sistema
  • promocija projekta
  • sodelovanje z drugimi projekti in vsemi aktivnimi udeleženci na področju informatizacije šolstva