Opis e-kompetenc

Zakaj postati e-kompetenten

Uporaba IKT pri poučevanju

Eden od razlogov za uporabo IKT pri pouku je gotovo, da gre za sodoben način poučevanja, način poučevanja, ki uporablja sodobna orodja. Spretnosti in obvladovanje teh orodji so ena pomembnejših kompetenc v 21. stoletju. Ker nam to orodje omogoča dostop do velikega števila informacij, je poleg tega, da jih znamo poiskati, pomembno tudi to, da jih znamo ovrednotiti in smiselno uporabiti v vsakdanjem življenju.

Naj navedemo le nekaj razlogov, zakaj uporabljati ITK pri poučevanju:

 • Za podporo, razvoj in uporabo funkcionalnih spretnosti, potrebnih v življenju – pismenost, računska pismenost in IKT.
 • Mnogo učencev ima visoke spretnosti pri uporabi novih tehnologij. Te spretnosti je potrebno udejanjiti in kjer je mogoče, še bolj razviti.
 • IKT je medij današnjega in jutrišnjega časa. Uporaba IKT podpira motivacijsko učenje 21. stoletja.
 • Učinkovita raba IKT omogoča razvoj kreativnega in učenja in razvoj inovativnih metod poučevanja.
 • Učenci dlje časa obdržijo koncentracijo, kadar je učenje podprto z IKT.
 • IKT omogoča dostop do informacij v realnem času.
 • Je dinamičen medij, ki ob ustrezni uporabi poglablja predmetna znanja.
 • IKT je platforma, ki omogoča zbiranje, obdelavo in učinkovito predstavitev podatkov.
 • Podpira vseživljenjsko učenje.
 • Omogoča uporabo različnih e-gradiv.
 • Učiteljem omogoča povezovanje s sodelavci.
 • IKT omogoča izmenjavo informacij v realnem času (takoj zdaj).

Uporaba IKT pri poučevanju in učenju pa seveda zahteva nekoliko drugačne pristope pri poučevanju. Ključni dejavnik je še vedno učitelj, le njegova vloga se nekoliko spremeni.