Predstavitveni filmi

E-pot je dolga

E-šolstvo - svetovanjeSvojo e-pot so predstavili v OŠ Odranci, ki je kot ena mnogih šol sodelovala v projektu E-šolstvo.

 

Svetovanje v E-šolstvu skozi čas in sliko

E-šolstvo - svetovanjeProjekt E-šolstvo je od leta 2009 dalje nadgrajeval, razvijal in zagotavljal podporo pri uvajanju najnovejših pristopov povezanih z uporabo modernih tehnologij v vzgojno-izobraževalnih ustanovah.

 

Širjenje e-gradiv

E-šolstvo - svetovanjeV naših šolah se e-gradiva že lepo uveljavljajo na vseh predmetnih področjih. Poglejmo, kako poteka vključevanje v učni proces in kakšna so različna mnenja o gradivih. Gradiva omogočajo večjo motivacijo za učenje, nazornost in individualni pristop.

 

Spodbujanje razvoja e-gradiv

E-šolstvo - svetovanjeV Sloveniji že desetletje načrtno spodbujamo avtorje za pripravo e-gradiv na nacionalni ravni. Razvejana kontrola s štirimi koraki recenzij je zagotovilo, da so gradiva kvalitetna. Številna e-gradiva so objavljena na portalu SIO in dostopna vsem uporabnikom v državi.

Na pravi poti

E-šolstvo - svetovanjeV današnji dobi, ki je nekakšna mešanica analognega in digitalnega in v kateri analogno izgublja »bitko«, morajo biti delavci v izobraževalnih ustanovah stalno v nizkem štartu pripravljeni na nove izzive in znanja. Seveda digitalna. Kje in kako najti pot do e-kompetentnosti? A poznamo »zemljevid« poti?

Generacija XYZ

E-šolstvo - svetovanjeMladi vse bolj s pridom izkoriščajo IKT za svoje potrebe, tako pri učenju kot druženju. Kaj vse počno in kako lahko učitelji pripomoremo, da bodo namesto brezciljne zabave znanje IKT preusmerili v učenje in delo za šolo? Poglejte si posnetek, ki je nastal v okviru E-šolstva.

Kaj meni generacija XYZ

E-šolstvo - svetovanjeŠola jutri – od vrtca do srednje šole
Kako menite, da se bo šola spremenila? Kakšen bo pouk čez desetletje? Bodo učenci od doma spremljali pouk? Se bo pouk korenito spremenil ali ostal podoben današnjemu? O vsem tem razmišljajo otroci, učenci in dijaki v kratki anketi.

E-šolstvo = oni + vi + mi

E-šolstvo - svetovanjeJaša in prijatelji znajo izkoristiti sodobne naprave sebi v prid, učite jih učitelji in vzgojitelji, ki sledite novostim, pri svojem delu dejavno uporabljate IKT in se izobražujete v okviru E-šolstva. To je film o vseh nas, ki želimo (p)os postati e-kompetentni.