Projekt E-kompetentni učitelj

Dejavnosti projekta e-kompetentni učitelj

Cilji projekta e-kompetentni učitelj sledijo viziji strategije razvoja informacijske družbe Slovenije si2010, kjer ima pomembno vlogo e-izobraževanje, ki je opredeljeno kot »učenje in poučevanje z uporabo sodobne informacijsko-komunikacijske tehnologije«.

Uporaba IKT pri poučevanju in učenju zahteva drugačne pristope pri poučevanju. Ključni dejavnik je še vedno učitelj, le njegova vloga se nekoliko spremeni.

Prav temu pa je namenjen projekt E-kompetentni učitelj, v okviru katerega poteka razvoj in izvedba programov usposabljanja učiteljev in drugih strokovnih delavcev za uporabo IKT pri poučevanju in učenju

Izvajajo se naslednje dejavnosti:

 • Področne skupine pripravljajo programe seminarjev in svetovanj, ki so vključeni v Katalog storitev e šolstva. Programi seminarjev in svetovanj so pripravljeni tako, da vključujejo 6 temeljnjih kompetenc digitalne pismenosti.

 

 • Izvajanje seminarjev iz Kataloga storitev e-šolstva:
 • z usposabljanjem na različnih seminarjih in svetovanjih učitelji in drugi strokovni delavci pridobivajo nove kompetence poučevanja in za delo na Vzgojno izobraževalnem zavodu.
 • Ker del usposabljanj vedno poteka na daljavo, udeleženci nova znanja že tekom usposabljanja lahko preiskusijo v šoli ali razredu.
 • Vključen je tudi nov način preverjanja znanja in sicer s prikazom praktičnih izkušenj pri uporabi IKT pri delu v šoli ali z otroki in mladostniki, kar poteka v živo ob zaključku usposabljanja.
 • Udeleženci usposabljanj nadgradnjo svojega dela in zmenjavo izkušenj nadaljujejo v e skupnostih.

 

 • Priprava predloga normiranja za uveljavitev standarda
 • e-kompetentni učitelj
 • e-kompetentni računalnikar – organizator informacijskih dejavnosti
 • e-kompetentni ravnatelj – timsko vodenje šole

 

 • Priprava predloga normativnih sprememb pogojev za učitelje

 

 • Organizacija in izvedba mednarodne konference SirIKT, ki je priložnost vseh, ki so vključeni v izobraževanje, da se seznanijo s sodobnimi pristopi poučevanja, učenja in vodenja šole ter si izmenjajo izkušnje.

 

 • Spremljanje razvoja e-gradiv, ki so bila sprejeta na razpisu Ministrstva za šolstvo in šport ter evalvacija in vključevanje seminarjev za uporabo le-teh v projekt e-šolstvo.

 

 • Priprava natečajev za izdelavo manjših e gradiv

 

 • Redno usposabljanje vseh sodelavcev projekta v okviru projekta e-šolstvo, kjer se seznanjajo z novostmi na področju projekta in smernicami informatizacije šolstva

 

 • Stalni natečaj je odprt za pridobivanje novih sodelavcev.

Vsa izobraževanja oz usposabljanja so za prijavljene udeležence in šole brezplačna.

Vsa vprašanja o projektu lahko naslovite na
izobrazevanje(at)sio.si

Projekt E-kompetentni učitelj:
Razvoj in izvedba usposabljanja e-kompetentnih učiteljev

Prijavitelj:
Miška d.o.o, Letališka c. 32, 1000 Ljubljana

Vodstvo projekta:
Mag. Nives Kreuh, ZRSŠ
Breda Gruden, Miška d.o.o.

Partnerji:
Zavod RS za šolstvo, Kopo d.o.o., Inštitut Logik , Pia d.o.o.