Doseganje ključnih socialnih in državljanjskih kompetenc EU

Approaching Social and Civics´ EU Key Competences

Na Osnovni šoli Dornberk bomo od 1. 9. 2018 pa do 31. 8. 2020 izvajali mednarodni projekt z naslovom Doseganje ključnih socialnih in državljanskih kompetenc EU (Approaching Social and Civics´ EU Key Competences), v okviru programa Erasmus+ (Ključni ukrep K2 – strateška partnerstva), finančno podprt s sredstvi EU.

Partnerske šole:

  • iz Romunije (Scoala Gimnaziala Dan Berindei Rosiorii de Vede) – koordinatorska šola;
  • iz Makedonije (OOU Dimkata Angelov – Gaberot S. Vatasha – Kavadarci);
  • s Poljske (Zespol Szkol NR. 8, Wloclawek);
  • iz Turčije (Fatih Sultan Mehmet Secondary School);
  • iz Slovenije (Osnovna šola Dornberk).

Glavni cilji projekta:

  • Smiselna uporaba socialnih omrežij (zmanjšanje odvisnosti).
  • Spoznavanje kulturne raznolikosti, skupnih vrednot, spoštovanje drugačnih kultur, razumevanje jezikov.
  • Navajati učence, učitelje, starše in skupnost na zdrav življenjski slog.
  • Z opazovanjem poučevanja obogatiti in vnašati spremembe v šole (izmenjava primerov dobre prakse).
  • Varna uporaba spleta in digitalna pismenost za nadaljnje izobraževanje.

Z mednarodnim sodelovanjem želimo krepiti samozavest učencev, spoštovanje, sodelovanje, spoznavanje raznolikosti kultur, pripraviti učence za globalno družbo, odprt dialog in kritično mišljenje. Med projektom se bodo učenci naučili, kako se izogibati spletnim pastem, zlorabam in odvisnosti od spletnih igric in družabnih omrežij. Pokazali bomo pozitivne učinke socialnih omrežij, uporabnost spleta kot učnega okolja, uporabo aplikacij, ki so nujne v današnji digitalni dobi, ob tem pa naučiti učence, kako si omejiti uporabo le-teh.

Projekt ima svojo spletno stran: http://civiceucompetences.splet.arnes.si/

Zapisala: Petra Gabriel (koordinatorka projekta za Slovenijo)