EUfolio

Mednarodni projekt

EU Classroom ePortfolios
– Eufolio

slika_listovnik
zavod

KAJ JE RAZVOJNI ELEKTRONSKI LISTOVNIK?
Elektronski razvojni listovnik v projektu opredeljujemo kot elektronsko osebno okolje učenca, v katerem načrtuje, spremlja in vrednoti svoje učenje in dosežke.

shema

Spletna stran projekta: http://eufolio.si/
Mednarodna stran: http://eufolio.eu/

eufolio

Sodelujoče šole:

 • OŠ Mirana Jarca, Ljubljana
 • OŠ Miška Kranjca, Ljubljana
 • OŠ 8 talcev, Logatec
 • OŠ Polje, Ljubljana
 • OŠ Predoslje
 • OŠ Naklo
 • OŠ Globoko
 • OŠ Sevnica
 • IV. OŠ Celje
 • OŠ Dobje
 • OŠ Janka Glazerja Ruše
 • OŠ Laporje
 • OŠ Šalovci
 • SŠ Grm Novo Mesto
 • SŠ za kozmetiko in zdravstvo, Ljubljana