Cilji projekta

slika_listovnik

  • Razvojno delo učiteljev: načrtujejo, izvajajo, spremljajo in vrednotiijo pouk ter znanja in veščine učencev v skladu s filozofijo razvojnega elektronskega listovnika,
  • Uporaba e-listovnika za namene načrtovanja, spremljanja in vrednotenja lastnega strokovnega razvoja.