Rezultati

slika_listovnik

  • Bogat nabor primerov dobre prakse uporabe elistovnika kot podporo učenju.
  • Orodja za formativno spremljanje in druga gradiva, uporabna za pouk.

listovnik