Temeljno-raziskovalno vprašanje

slika_listovnik

»Kako lahko s pomočjo elektronskega listovnika spodbujam učence k načrtovanju, spremljanju in vrednotenja lastnega napredka na različnih dimenzijah učenja, npr. znanje in razumevanje ter veščin 21. stoletja?