iEARN

iEARNLearning with the world, not just about it …
International Education And Resource Network

iEARN (http://www.iearn.org/) je mednarodni izobraževalni program, katerega namen je vzpodbujati in podpirati medsebojno projektno sodelovanje med učenci in učitelji s ciljem pozitivno vplivati na okolje.

Mednarodna vizija programa iEARN (International Education and Research Network) je omogočiti mladim, da sodelujejo v projektih, preko katerih lahko vplivajo na zdravje in dobro počutje vseh ljudi na planetu.

Razširjen je v 140 državah in zato mladim lahko omogoča, da skupaj izkustveno razvijajo kritično mišljenje, širijo znanje in se učijo ter sodelujejo globalno v zelo različnih kulturnih in zgodovinskih okoljih. Vsebine projektov se vključujejo medpredmetno v vsa področja učnega načrta, mladi pa se lahko v okviru projektnega sodelovanja in uporabi sodobnih tehnologij naučijo več in bolje.
Seznam in opise vseh projektov, ki potekajo pod okriljem iEARNa, lahko dobite v katalogu »Project book«, ki je vsako leto posodobljen.

iEARN povezuje dva milijona vrstnikov v starosti od 4 do 21 let s celega sveta, ki:

  • prihajajo iz različnih kulturnih in jezikovnih okoljih,
  • z znanjem in izkušnjami vplivajo na spremembe za boljše življenje na tem planetu,
  • se naučijo več in bolje, ker sodelujejo skupaj izkustveno,
  • razvijajo kritično mišljenje in se učijo globalno,
  • sodelujejo v projektih, ki potekajo v 30 različnih jezikih, tudi v slovenščini.