iEARN Slovenija

iEARN Slovenija (http://www.iearn.org/country/iearn-slovenia)

iEARN združuje učence in učitelje šol iz številnih držav sveta z vseh celin že od leta 1988. Projekti obsegajo zelo različna področja. Temeljna filozofija iEARN-a je mlade spodbuditi k razmišljanju, kaj lahko naredijo, da bodo doprinesli h kvaliteti življenja na našem planetu.zavod

V Sloveniji se šole intenzivneje vključujejo v iEARN-ove projekte že od leta 1996. Danes je v iEARN-ovi bazi že več kot 500 registriranih osnovno- in srednješolskih učiteljev iz Slovenije. Pridružite se jim tudi vi!