Koordinator projekta

Zavod IRC, Litostrojska 40, Ljubljana
Tel.: 01 548 37 63
Vodja projekta: mag. Marjan Velej,
e-pošta: marjan.velej(at)gmail.com

Koordinatorica projekta: Nataša Cvetek,
e-pošta: natasa.cvetek(at)guest.arnes.si

Finančna koordinatorica projekta: mag. Mateja Škabar,
e-pošta: mateja.skabar(at)gmail.com

Projekt uresničuje konzorcijska skupina pod vodstvom poslovodečega konzorcijskega partnerja Zavoda IRC.Ministrstvo RS za šolstvo in šport je aprila 2008 objavilo javni razpis za sofinanciranje uvajanja novih izobraževalnih programov na področju višjega strokovnega izobraževanja za obdoblje 2008-2011. Na razpisu je bil junija izbran projektni predlog konzorcija, ki ga sestavljajo Zavod IRC, Grm Novo mesto – Center biotehnike in turizma, Šolski center Novo mesto, Šolski center Velenje, Ekonomska šola Murska Sobota, Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Bled ter TPV d.d.. K sodelovanju smo povabili tudi dve tuji izobraževalni instituciji in vse višje strokovne šole.