Partnerji projekta

Projekt uresničuje konzorcijska skupina pod vodstvom poslovodečega konzorcijskega partnerja Zavoda IRC.
Konzorcijski partnerji so:

  • Zavod IRC, Litostrojska cesta 40, 1000 Ljubljana- http://www.zavod-irc.si/
  • kontaktni osebi vodja projekta mag. Marjan Velej (marjan.velej(at)gmail.com)
  • in koordinatorka aktivnosti ga. Nataša Cvetek (natasa.cvetek(at)guest.arnes.si)
  • Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma, Sevno 13, 8000 Novo mesto – http://vs.ksgrm.net, kontaktna oseba koordinatorka ga. Andreja Lisec (andreja.lisec(at)guest.arnes.si)
  • Šolski center Novo mesto, Šegova ulica 112, 8000 Novo mesto – http://www.sc-nm.com/scnm, kontaktna oseba koordinator g. Tomaž Pintarič (tomaz.pintaric(at)guest.arnes.si)
  • Šolski center Velenje, Trg mladosti 3, 3320 Velenje – http://www.scv.si kontaktna oseba koordinator g. Uroš Sonjak (uros.sonjak(at)guest.arnes.si)
  • Ekonomska šola Murska Sobota, Noršinska ulica 13, 9000 Murska Sobota – http://www.ekonomskasolams.si, kontaktna oseba koordinatorka ga. Marika Šadl (marika.sadl(at)guest.arnes.si)
  • Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Bled, Prešernova 32, 4260 Bled kontaktna oseba koordinator g. Peter Mihelčič (peter.mihelcic(at)vgs-bled.si) TPV d.d., Kandijska cesta 60, 8000 Novo mesto – http://www.tpv.si

Pri uresničevanju projekta sodelujejo tudi

  • Fachhochshule Osnabruck, Artillerje str. 46, Osnabruck, Nemčija,
  • IUT Cachan, 9 avenue da la Devison Leclerc, Cachan, Francija.

Naročnik oz. posredniško telo je Ministrstvo RS za šolstvo in šport, Masarykova 16, Ljubljana
Organ upravljanja Evropskega socialnega sklada je Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko.