Cilji projekta

  • Zmanjšati digitalno ločnico in pospeševati digitalno pravičnost in e-vključenost.
  • Dvig kompetenc 21. stoletja (kritično mišljenje, ustvarjalnost, sposobnost reševanja problemov…).
  • Izboljšati uspeh in konkurenčnost učencev (različnih ranljivih skupin).
  • Izboljšati poučevanje in učenje.
  • Razviti novo kulturo učenja podprto s tehnologijo, kjer je učeči v središču (fleksibilnost, personalizacija, različni učni stili se kombinirajo).